AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Sredi?nji odbor 2.2.2006

Dana 28. sije?nja 2006. u Zagrebu s po?etkom u 13.00 sati održana je proširena sjednica Središnjeg odbora stranke Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret.

Sjednici je nazo?ila natpolovi?na ve?ina ?lanova Središnjeg odbora i velik broj gostiju, a vodio ju je predsjednik Središnjeg odbora HP-HPP dr.sc. Zvonko ?apko.

Prije samog po?etka sjednice održane nakon vrlo uspjele tiskovne konferencijen kojoj je nazo?io velik broj bivših dužnosnika HSP od kojih je ve?ina ve? pristupila HP-HPP, predsjednik Središnjeg odbora dr. sc. Zvonko ?apko pozvao je sve nazo?ne bivše dužnosnike HSP koji još nisu pristupili u HP-HPP da to u?ine, navode?i da bi to bio dodatni poticaj nastavku uspješnog rada Stranke na promicanju pravaštva.

Dnevni red:

Izvješ?a
Planirane aktivnosti
Razno

...

Ad 1) Predsjednik Stranke gosp. Dražen Keleminec nazo?ne je izvjestio o doga?anjima na terenu u posljednja tri mjeseca. Ponajviše je naglasio osnivanje novih gradskih i op?inskih organizacija ?ime se nastavlja ja?anje strana?ke infrastrukture. Istaknuo je da su samo tijekom posljednjih mjesec dana osnovane tri organizacije: u Solinu, Vrbovskom i Žrnovnici, a nešto ranije u Vinkovcima.

Predsjednik HP-HPP Rijeka izvjestio je nazo?ne o tri glavne akcije koje su poduzeli rije?ki pravaši: mimohod 05.11.2005. prigodom godišnjice osloba?anja Drenovog klanca, potpis peticije protiv prodaje INA-e strancima te organiziranje skupa potpore generalu Gotovini. Sve su ove akcije bile medijski pra?ene.

Potom je predsjednik HP-HPP Split, gosp. Damir ?osi? izvjestio o inicijativi da se general Ante Gotovina proglasi po?asnim gra?aninom grada Splita.

Gosp. Ivica Milakovi? iz Velike Gorice izvjestio je nazo?ne o doga?ajima u Velikoj Gorici, posebno naglasivši planirano ?bratimljenje? toga grada sa srpskim gradom Šapcem.

Povjerenik za Slavoniju i Baranju, gosp. Zoran Marekovi? izvjestio je nazo?ne o aktivnostima na terenu, posebice u Županji, Vukovaru, Iloku, Osijeku, ?akovu te u Baranji, gdje se stvara ?vrst oslonac za budu?e djelovanje Stranke u Isto?noj Hrvatskoj.

Gosp. Glasnovi? je, ukazavši na antihrvatsku politiku koja se provodi na HRT, predložio nepla?anje pretplate, tj. pristojbe HRT-u.

Ad 2) Predsjednik Središnjeg odbora, dr. sc. Zvonko ?apko predložio je da se inicira osnivanje Centra za istraživanje zlo?ina na Hrvatima ?Bleiburg-Goli otok-Vukovar? koji bi se bavio istraživanjima za razdoblje od 1941. godine do danas, a sura?ivao bi s postoje?im organizacijama koje se bave sli?nim projektima. Ovaj je prijedlog jednoglasno prihva?en, a Inicijativni odbor ?init ?e Predsjedništvo HP-HPP te oni pojedinci koji se žele aktivno uklju?iti u osnivanje ovog Centra. Predsjedništvo Stranke donijet ?e konkretan plan za osnivanje Centra.

Potom je predsjednik Stranke, gosp. Dražen Keleminec predstavio ideju za snimanje dokumentarnog filma o Stranci, koji bi bio profesionalno izra?en, a nositelj projekta je gosp. Postružnik iz Karlovca. Ovaj je prijedlog jednoglasno prihva?en, a bit ?e realiziran u Koprivnici 25.2.2006.

Sve?ana akademija prigodom 16-te godišnjice obnove pravaštva u Hrvatskoj održat ?e se u Koprivnici 25. velja?e 2006.

Predsjednik HP-HPP Rijeka, dr. sc. Zvonko ?apko izvjestio je nazo?ne da ?e 28. velja?e 2006. s po?etkom u 17 sati biti održan skup pod nazivom ?Za INA-u, Gotovinu i hrvatsku domovinu?, na koji su dolazak potom najavili i pravaši iz drugih gradova Hrvatske. Istog dana nastavit ?e se potpisivati peticija kojom se traži od Vlade da ne prodaje INA-u strancima. Odlu?eno je da potpisivanje ove peticije organiziraju i druge gradske i op?inske organizacije HP-HPP.

G?ica. Kristina Pilko iz Rijeke je predložila na?ine na koje ?e djelovati mladež HP-HPP, a potom je donijeta odluka da ?e sve gradske i op?inske organizacije predložiti nekoga iz svoje mladeži za osnivanje koordinacije na nivou Stranke.

Gosp. Bariši? je ukazao na važnost financija i medija u radu Stranke te postojanje besplatnog brzoglasnog broja za komunikaciju s gra?anima.

Gosp. Josip Grma?a je podsjetio nazo?ne na probleme koje ?narodnjaci? stvaraju po hrvatskim gradovima, budu?i postaju izvorišta nasilja, droge, krvavih obra?una i, što je najgore, širenja balkanske nekulture Hrvatskom.

Dr. Eugen Šooš primjetio je da mi 25.2. ne?emo obilježavati obnovu HSP nego obnovu pravaštva, ukazavši pri tome na važnost distanciranja od HSP prije svega s toga da nas bira?i znaju razlikovati.

Gosp. Ivan Brdek je tako?er ukazao na važnost distinkcije od HSP zbog svega onoga što je HSP posljednjih godina postao, a i stoga da ukažemo gra?anima na postojanje iskonske pravaške politi?ke stranke.

Gosp. Ante Smoljo pozvao je potom ?lanove Središnjeg odbora da donesu odluku kojom ?e sve gradske i op?inske organizacije podnijeti inicijativu da se generala Antu Gotovinu proglasi po?asnim gra?aninom.

Gosp. Branko Babi? najavio je skorašnje osnivanja HP-HPP Glina, a gosp. Miroslav Juri? je izvjestio nazo?ne da ?e 19. velja?e 2006. biti održani lokalni izbori u Hrv. Kostajnici na kojima se o?ekuje odli?an rezultat.

Dr. sc. Zvonko ?apko predložio je da se od Predsjednika Republike zatraži da, nakon što je pomilovao i neke osu?ene ?etnike, pomiluje hrvatskog generala Mirka Norca.

Gosp. Mladen Šepi? primjetio je da bi to zna?ilo priznavanje presude, me?utim, zaklju?eno je da je to jedini legalni i legitimni na?in na koji general Norac više ne bi morao trunuti u glinskom zatvoru, te je donijeta odluka da se od Predsjednika Republike zatraži pomilovanje generala Mirka Norca.

Ad 3) Gosp. Zoran Marekovi? pozvao je sve nazo?ne da pomognu prikupiti svu dokumentaciju koja može pomo?i obrani generala Gotovine u Haagu.

Gosp. Emil ?i? najavio je promocije dvije knjige, a potom je gosp. Ivo Sedlar najavio mogu?nost suradnje s pravašima u BiH.

Sjednica je završila u 14.45.

Predsjednik Središnjeg odbora HP-HPP

Doc. dr. Zvonko ?apko


"Boj se Boga, čini pravo, nikoga se ne plaši."
Dr. Ante Starčvić
Ante Paradžik