Naslov DO?O ?API? S KOLODVORA
Datum 17. velja?e 2009.
Uvod POSTOJI LI U UGOVORU O JAVNO - PRIVATNOM PARTNERSTVU ŠTO GA JE UZ VELIKU POMKU POTPISAO OSJE?KI GRADONA?ELNIK ?API? MOGU?I SUKOB INTERESA
Opširnije
11. srpnja, 2007.
Nekoliko tjedana iza sve?ano potpisanog ugovora izme?u Grada Osijeka i tvrtke Osijek-Koteks o javno-privatnom partnerstvu u izgradnji autobusnog kolodvora, ista je tvrtka zapo?ela izgradnju obiteljske ku?e, na mjestu stare, netom porušene, u kojoj je za svojih ?a?kih dana stanovao današnji osje?ki gradona?elnik Anto ?api?. Investitor obiteljske ku?e ? ?ija ?e izgradnja prema procjenama stajati oko milijun kuna ? ?api?ev je mla?i brat Željko, vojni umirovljenik!
djapic_80.jpg
Drugi svibnja ove godine, odmah nakon Praznika rada, osje?ki gradona?elnik Anto ?api?, udarni?ki je, s gra?evinskom tvrtkom Osijek-Koteks, potpisao ugovor o izgradnji novog autobusnog kolodvora i niza prate?ih objekata, sve skupa vrijedno 24 milijuna eura. Taj doga?aj ?api?u je bio od silne važnosti pa je iz prora?una Grada Osijeka danima pla?ano oglašavanje po medijima o prvom javno-privatnom partnerstvu u Hrvatskoj koji ?e se ostvariti po modelu koncesijskog ugovora. Ubrzo, zapo?eli su i radovi, no ne na kolodvoru, ve? u Kolodvorskoj ulici u Osijeku, udaljenoj nekoliko kilometara zapadnije.

Ondje je, tek nekoliko tjedana iza sve?ano potpisanog ugovora, tvrtka Osijek-Koteks zapo?ela izgradnju obiteljske ku?e, na mjestu stare, netom porušene, u kojoj je za svojih ?a?kih dana stanovao današnji osje?ki gradona?elnik Anto ?api?. Investitor obiteljske ku?e ? ?ija ?e izgradnja prema procjenama stajati oko milijun kuna, ?ega se latila tvrtka iz ?api?evog javno-privatnog partnerstva ? njegov je mla?i brat Željko ?api?, vojni umirovljenik.

Partnerstvo "bez ijedne uložene lipe"

I dok radovi na izgradnji autobusnog kolodvora još nisu zapo?eli - gra?evinska i lokacijska dozvola trebale bi, u najboljem slu?aju, biti izdane najkasnije do kraja kolovoza ? radovi na ku?i ?api?evog brata napreduju fantasti?nom brzinom. Izvo?a? Osijek-Koteks, koji se ina?e ne bavi izgradnjom obiteljskih ku?a, ve? radi na velikim gra?evinskim zahvatima, poput autocesta (uklju?uju?i i one u Kini) i drugim infrastrukturnim objektima (škole, pristanišne zgrade, velike sportske dvorane), te visokogradnji (me?u ostalim i na tržištu Njema?ke), sada se pokazuje i kao odli?an partner u takvim poslovima. Investitor, ?api?ev brat Željko, može biti zadovoljan.

?injenica da ista tvrtka koja je s gradom na ?ijem je ?elu ?api? potpisala ugovor o javno-privatnom partnerstvu, gradi novu ku?u, na mjestu njegove obiteljske, sada u vlasništvu njegova brata, u Hrvatskoj naravno ne mora imati nikakvog zna?enja. Povjerenstvo za spre?avanje sukoba interesa, ako i dobije zahtjev da razmotri taj slu?aj, teško da bi moglo što u?initi. Ne treba sumnjati da je "papirnato" sve pokriveno, a ono što je izvan toga, u Hrvatskoj se ionako nikad ne istražuje. Jedna obiteljska ku?a u investiciji vrijednoj 24 milijuna eura (oko 175 milijuna kuna), tek je zrnce pijeska u pustinji, koje nije lako prona?i.

Prvo javno-privatno partnerstvo u Hrvatskoj koje ?e se ostvariti po modelu koncesijskog ugovora u trajanju od trideset godina, a koje je ?api?, hvale?i se pred kamerama i u pla?enim novinskim oglasima, opisivao kao veliki projekt "bez ijedne uložene lipe", Grad Osijek, naoko, ne bi trebao koštati ništa. Iako je neobi?no da se "bez ijedne uložene lipe" može sagraditi nešto što ?e vrijediti 24 milijuna eura, mora se priznati da slogan nije loš. Privatni partner u javno-privatnom partnerstvu na gradskom bi zemljištu, u srcu Osijeka, za koje naravno ne?e platiti ništa (pa ve? ovdje po?inje vrijediti ono "bez ijedne uložene lipe" gradio osim autobusnog kolodvora), i druge objekte, kojima ?e imati pravo upravljanja 30 godina. Tako je predvi?ena i podzemna garaža, benzinska crpka i autopraonica, ali i hotel s ?etiri zvjezdice. Malu sjenku sumnje da baš ne?e biti sve "bez ijedne uložene lipe" kad je Grad Osijek u pitanju, baca ?injenica da ?e u sklopu autobusnog kolodvora biti izgra?en i posebni terminal za vozila Gradskog prijevoza putnika (GPP), tvrtke u vlasništvu Grada. Koliko ?e za korištenje tog, posebnog terminala pla?ati Grad Osijek, budu?i da je GPP u njegovu vlasništvu, nije poznato, ali je to lijepa prilika da se iz gradskog prora?una privatnom partneru ipak osigura poneka lipa.

?api?evih "sedam stanova"

?injenica da je istodobno s potpisivanjem ugovora o javno-privatnom partnerstvu po?ela izgradnja obiteljske ku?e ?api?evog brata ? gdje je netom prije toga srušena skromna ku?a u kojoj je odrastao današnji šef pravaša ? i da je gradi ista tvrtka koja je s ?api?em ušla u poduhvat "bez ijedne uložene lipe" ? u Osijeku je razbuktala govorkanja kako bi i ta gradnja mogla pro?i "bez ijedne uložene lipe". Ali je potakla i rasprave o impozantnoj ?api?evoj imovini, ste?enoj posljednjih godina, koja je u ogromnom nerazmjeru s onim što je šef pravaša i aktualni gradona?elnik Osijeka donedavno posjedovao. Oni koji bolje poznaju ?api?a i uvjete u kojima je odrastao ? a isto se ?uje i u indiskrecijama iz obiteljskih krugova - sje?aju se kako mu je otac, gastarbajter u Njema?koj, još iza rata, po?etkom devedesetih, znao slati stotinu-dvije maraka dok je živio u vrlo skromnom iznajmljenom stanu u Tkal?i?evoj ulici u Zagrebu.

djapi_obiteljska_kuca_150.jpg
?api?
uz_dragin_tekst_120.jpg
Nadalje, ?api? posjeduje i dio ku?e od 200 metara ?etvornih u Kaštelu, ?iju je vrijednost procijenio na milijun i pol kuna. Tu je i nedavno, na ime supruge kupljeni stan u Osijeku, u kojem danas živi, veli?ine 64 metra kvadratna, s kojim me?utim nije zadovoljan i, kako najavljuju njegovi strana?ki kolege, uskoro bi ga mogao promijeniti za ve?i. Taj nedavno kupljeni novi stan, u osje?koj Ilirskoj ulici 43, ?api?i su procijenili na 520.000 kuna, što je prili?no realno, jer se, otprilike toliko kre?u cijene novih stanova u Osijeku. Obitelj ?api? nedavno se ponovila u još jednu vikendicu, pa pored one na Viru, sada i u baranjskom mjestu Dražu mogu provoditi svoje slobodno vrijeme.

Ta vikendica, nadomak lijepog plavog Dunava, uz onu na lijepom plavom Jadranu, nazna?io je ?api? u svojoj imovinskoj kartici, veli?ine je 50 metara ?etvornih i vrijedi, po njegovoj procjeni, 100.000 kuna. ?api?eva vikendica u Baranji ima i lijepu, sasvim pristojnu "oku?nicu" od 4000 kvadrata. No, to nije i jedina zemlja koju ?api? posjeduje ? on, tako?er, u Osijeku ima i zemljište od 1200 metara ?etvornih, ?iju preciznu lokaciju ni vrijednost nije naveo. Svoje pokretnine, me?u kojim su spomenuta samo dva automobila, njegov i onaj koji pripada supruzi, ?api? je procijenio na oko milijun kuna. Vrlo solidna imovina za nekog tko je po?etkom devedesetih, dakle prije samo petnaestak godina, u Zagrebu navla?io kraj s krajem, mu?e?i se kao podstanar.

Zanimljivo, uz ?api?a se ? osim jednom prigodom ? nisu vezale financijske afere i pamti ga se uglavnom, kad je prljavo rublje u pitanju, po prepisanom magisteriju. Tek nedavno, kad je pukao skandal s Vladom Zecom, koji ovih dana o?ekuje presudu za malverzacije u Kamen-Ingradu, ?api?a su neki bivši strana?ki kolege optužili da je bivši tajkun iz Velike kraj Požege, Vlado Zec, skupo platio svoj ulazak u HSP i slikanja sa ?api?em pred kojim je potpisao pristupnicu Hrvatskoj stranci prava.

Trgovanje sa Zecom

Zec je tada, na sveop?e zgražanje lokalnih HSP-ovaca, postao i nositelj liste te stranke na lokalnim izborima i jedno je vrijeme bio HSP-ov dožupan u Požegi. Upu?eni kažu da je to imalo i vrlo pristojnu cijenu.

Nedugo nakon pada požeškog tajkuna Vlade Zeca, iza kojeg je ostala posve upropaštena nekad mo?na tvrtka Kamen-Ingrad, u javnosti se, po?etkom ove godine, pojavio navodni ugovor koji su sklopili ?api? i Zec, a koji je regulirao da zauzvrat Zec financira organizaciju 5. Sabora HSP-a, te da uredi i opremi prostorije HSP-a, ali i da, kako je doslovno stajalo, "isplati kupoprodajnu cijenu za stan u Zagrebu" te izvede "sve gra?evinske radove za renoviranje obiteljske ku?e naru?itelja". "Naru?itelj" je u ugovoru, bio ?api?.

Nakon što je taj ugovor objavljen u tisku, ?api? ga je proglasio krivotvorinom i odmah s njim, sljede?ega dana, odjurio glavnom državnom odvjetniku Mladenu Baji?u. Od tada se o ugovoru ništa više nije ?ulo.
je u vremenu koje stane u jedno desetlje?e, postao vrlo bogat ?ovjek, a samo po onom što je zapisano u njegovoj imovinskoj kartici vidi se da njegova tro?lana obitelj raspolaže s brojem stambenih kvadrata u koje bi se udobno moglo smjestiti nekoliko prosje?nih hrvatskih familija. Šef Hrvatske stranke prava, još je relativno nedavno stanovao u državnom stanu u Zagrebu, na Borovju, koji je dobio na korištenje, a takve su stanove valjda dobivali oni koji ih sami nisu mogli kupiti. Kako je i zašto ?api? dobio taj stan nije do kraja poznato, no svi koji se sje?aju objavljenog stenograma razgovora šefa pravaša s hrvatskim predsjednikom Franjom Tu?manom, u kojem se prvi nudi drugom da je voljan raspaliti po oporbi kako god mu se naredi, mogu na?i dio odgovora. Jedan pravaški otpadnik, dobro upoznat u tajne naglog ?api?evog imovinskog uspona, o stjecanju prava na korištenje državnog stana u Zagrebu, kaže kako ga je zaradio s jednako truda i vještine koje je uložio u pisanje svog magistarskog rada.

Uvid u ?api?evu imovinsku karticu otkriva da posjeduje više od 520 metara ?etvornih stambenog prostora ? dakle solidnih sedam trosobnih stanova o kakvima velika ve?ina hrvatskih obitelji može tek sanjati. Iako je ?api? vrijednost svoje imovine, onako kako ju je iskazao u imovinskoj kartici, više nego podcijenio, ona, i tako prikazana, izaziva divljenje. ?api?eva imovina, kako su je nedavno objavili mediji, teška je šest milijuna kuna (to?nije 5.915.000 kuna). Koliko je pak ta imovina, onako kako je navedena u imovinskoj kartici podcijenjena, govori i podatak da je vrijednost svog zagreba?kog stana, veli?ine 105 metara ?etvornih, procijenio na svega milijun kuna, odnosno 1300 eura po ?etvornom metru. Po toj cijeni u Zagrebu, a naro?ito ne na Jarunu, apsolutno nije mogu?e kupiti stan, a oni koji kvadrat u Zagrebu danas plate 2000 eura mogu se smatrati pravim sretnicima. ?api?ev zagreba?ki stan na Jarunu vrijedi bar dvostruko u odnosu na iskazanu cijenu, a i druge njegove nekretnine znatno su podcijenjene u vrijednosti koju je naveo.

Odmor u Dubajiu

No, ostanimo kod podataka koje je sâm napisao ? dakle kod imovine koja vrijedi 5,9 milijuna kuna. ?api?, koji ?e sljede?eg mjeseca napuniti 49 godina života, što s obzirom da je završio fakultet zna?i da može, u najboljem slu?aju, imati 25 godina staža, prijavio je, kao jedini prihod, svoju pla?u i primanja svoje supruge. Njegova sadašnja pla?a, pla?a saborskog zastupnika, kako je navedeno u kartici, iznosi 16 tisu?a kuna, a pla?a supruge, tako?er zaposlene u državnoj službi, je 4300 kuna (odnosno "oko 5000 kuna", kako tako?er piše u imovinskoj kartici). Pod pretpostavkom da je obitelj ?api? mjese?no zara?ivala dvadesetak tisu?a kuna ? a to je apsolutno nemogu?e, jer šef pravaša nije oduvijek bio saborski zastupnik s pla?om od 16 tisu?a kuna ? to bi, za 25 godina iznosilo upravo onih šest milijuna kuna koliko sada ? prema vlastitoj procjeni, iznosi njihova imovina. No, to bi zna?ilo ? što je zaista teško zamislivo ? da ?api? svih tih 25 godina nije ništa jeo i da je sve, apsolutno sve što su zaradili on i supruga, odlazilo na kupovanje nekretnina.

Doduše, ?api? kaže da je ponešto od onoga što posjeduje naslijedio, a da je dio nekretnina kupio na kredit, no ipak od ne?ega je morao i živjeti. A ?api?evi posljednjih godina žive na velikoj nozi, ne oskudijevaju ni u ?emu i mogu si priuštiti i takve luksuze kakav je ru?ak u podmorskom restoranu u Dubaiju gdje su nedavno proveli tjedan dana na obiteljskom odmoru. ?api?evi su, me?utim, u 25 godina ? koliko je mogu?i staž prvog pravaša u Hrvata - daleko od onog prosjeka od 20 tisu?a kuna mjese?no. ?api?eva supruga Angelina, koja je po zluradom šaputanju njegovih strana?kih kolega, kad ga rado ogovaraju ?im im se ukaže prilika, po ?inu navodno bojnica, u Osijeku je, dok ?api? nije postao ono što je danas, radila kao blagajnica u osje?koj Nami, a danas, žele se nekadašnje njene kolegice, više ne pozdravlja one s kojima je neko? radila.

Kad su živjeli u Zagrebu bila je nezaposlena, a tek kasnije dobila je posao u MORH-u. Danas radi u Osijeku u državnoj službi, odakle je, u vrijeme kad je došla, nekoliko radnika premješteno u druge službe jer za sve nije bilo posla. ?api?, kad je zapošljavanje u pitanju, unekoliko podsje?a na ministra Petra ?obankovi?a, nipošto ne samo figurom, ve? i kad je u pitanju skrb o zapošljavanju ?lanova obitelji: u osje?koj gradskoj upravi danas radi dvoje njegovih bližih ro?aka.

Od Jaruna pa do Jadrana

Nemogu?e je da bi ?api?, kojemu je u Hrvatskom saboru ovo ?etvrti mandat - u najboljem slu?aju dakle tek dvije tre?ine od pretpostavljenih 25 godina radnog staža - mogao, zajedno sa suprugom, imati onih, obi?noj hrvatskoj obitelji posve nezamislivih 20.000 kuna mjese?no. ?ak i da ih je imao, teško da bi uspio kupiti sve ono što je nabrojao u svojoj imovinskoj kartici. A tu su, pored stana na zagreba?kom Jarunu veli?ine 105 metara ?etvornih, još i ku?a na Viru, koja je, usput re?eno, sagra?ena mimo zakona i tek naknadno legalizirana, veli?ine 107 metara ?etvornih, koju njen vlasnik procjenjuje na skromnih 400.000 kuna.

Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip