Naslov Damir ?osi?
Datum 2005-07-04 09:38:48
Uvod


Ro?en je 12. travnja 1957. godine u Splitu, a poti?e iz sinjske radni?ke obitelji koja u ovom gradu proživljava svoj radni vijek. Osnovnu i srednju školu završava u Split, a nakon odsluženja vojnog roka odlazi u inozemstvo u potrazi za boljim životom i postaje pomorac. Putuju?i po svijetu i rade?i na naftnim platformama uspješno u?i engleski jezik kojim se aktivno služi i danas. Po povratku u rodni grad, zapošljava se u gra?evinskoj firmi koja ga ponovno šalje u daleke zemlje, a najviše se zadržava u Rusiji i Iraku gdje radi sve do 1985. godine. Godina 1988. za njega se pokazuje prijelomnom- vra?a se u Split, postaje ugostitelj i uplovljava u bra?ne vode. Po?etak devedesete godine, koja se opet pokazuje prijelomnom, ali ovoga puta i za cijelu Hrvatsku, odvodi ga u novu životnu bitku. Uvjeren kako je došlo vrijeme za ispunjenje hrvatskog sna, kupuje oružje, i kao dragovoljac stavlja se na raspolaganje svojoj domovini. Damirov uzorni ratni put zapo?inje u ?uvenoj 4 gardijskoj brigadi. Kao zapovjednik voda sudjeluje u osloba?anju vojarni Dra?evac, Sinj i Lora. Po obavljenoj misiji, prijelazi u redove mornari?kog pješaštva gdje koncem 1991. godine, kao zapovjednik satnije, kre?e u obranu Stona. U velja?i 1992. biva odabran za šestomjese?no školovanje prve generacije ?asnika HV-a u Zagrebu. S odli?nim rezultatima, a po povratku u Split, raspore?en je na južno bojište gdje sa svojom satnijom, uz bok 4. brigadi, osloba?a Popove polje, Ravno, Velja Me?u.

Vojna karijera okon?ana je 1996. godine s brojnim odlikovanjima i po?astima, ali i sa statusom 40 postotnog vojnog invladia. Umirovljen je, ali i ponovno aktivan u brojnim braniteljskim udrugama što je i prepoznato imenovanjem Damira ?osi?a za dopredsjednika Udruge dragovoljnih branitelja Splitsko ? dalmatinske županije, te imenovanjem za dužnosnika Stožera za obranu digniteta Domovinskog rata. Kao dopredsjednik udruge nesebi?no pomaže braniteljima u rješavanju njihovih statusa, što mnogi pamte i danas. Organizator je više skupova i prosvjeda braniteljskih udruga. Iz svega zaklju?uje kako je politika temelj onoga za što se zalaže, jedini put za bolju Hrvatsku, tehnika i instrument u kojem se prepoznaje, pa je logi?an slijed i uklju?ivanje u politi?ki život Hrvatske. Osjetvši potrebu i svjestan da svojim djelovanjem doista može nešto napraviti i promijeniti, postaje ?lan HSP-a grada Splita. U stranci se ubrzo name?e, jedan je od najaktivnijih ?lanova i ?ovjek koji je, a znaju to mnogi, najzaslužniji za brzo ja?anje te stranke, u za njih nepovjerljivom Splitu. Postaje tajnik i ?lan Glavnog stana HSP-a. Ipak, svojim ?vrstim i ?asnim stavovima, a vode?i se prema visokim moralnim vrijednostima, protivi se strana?kim malverzacijama u HSP-u, kriminalu, prijevarama, i zalaže da stranka u praksi slijedi one vrijednosti koje javno promovira. Za svoj rad je nagra?en i to isklju?ivanjem iz stranke u koju je uložio trogodišnji danono?ni rad.

Zajedno Ivicom Vladavom - ?ovanijem i mnogobrojnim dužnosnicima, te još 243 ?lana, istupa iz stranke i napušta HSP. Za Damira ?osi?a tako zapo?inje novo, ali i, uvjereni smo, bolje životno poglavlje. Sada je tu, s nama, dragi prijatelji, spreman da u našoj novoj stranci, ponovno uspostavi prave vrijednosti i s njima polu?i politi?ki uspjeh. Zbog njegova radnog puta, beskompromisnog stava, želimo i predlažemo upravo gospodina Damira ?osi?a za predsjednika Gradskog odbora HP - HPP Split.

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip