Naslov ?Ve?ernji list
Datum 31. listopad 2007
Uvod

NOVO LICE Anita ?udina kandidira se za Hrvatski sabor na listi HP-HPP
Anita ?udina: Ruža Tomaši? pri?a stvari koje ne zna

Autor SLAVICA VUKOVI?

Slika

Anita ?udina, javnosti poznata kao ravnateljica splitskog Crvenog križa i nekadašnja direktorica Zavoda za bolesti ovisnosti Sveti Kajo, prva je na izbornoj listi Hrvatskih pravaša ? Hrvatskog pravaškog pokreta (HP-HPP). Politi?ku karijeru po?ela je u HDZ-u, a iz HSP-a je otišla zajedno s dr. Ton?om Tadi?em, ali razišli su se ?im je on zapo?eo pregovore s poduzetnicima.
Ministarstvo mladih

VL: Kako to da ste se priklonili manjoj, zasad neparlamentarnoj stranci?
?UDINA: To je jedina stranka koja je prepoznala probleme mladih. Nije me briga ho?u li prije?i prag, želim da se ?uje da postoji politi?ka stranka koja u svojem programu ima ministarstvo mladih, brine za njih i želi im ponuditi budu?nost u Hrvatskoj.

Opširnije

VL: Kojem se bira?kom tijelu obra?ate?
?UDINA: Poštenim ljudima koji se nisu okoristili domoljubljem. Mladima, njih je 240.000 koji ?e prvi put glasovati na parlamentarnim izborima. Tko o njima uop?e vodi ra?una? Ve? ih vidim, 80 posto njih napustit ?e Hrvatsku. E pa mi nudimo zdrave programe za normalne mlade ljude, profesionalnu orijentaciju. Ono što je najbitnije za život. Imam troje djece, uvjerila sam se na vlastitoj koži koliko politika radi protiv mladih.

VL: Kažete da ste se odlu?ili za X. izbornu jedinicu da biste demantirali Ružu Tomaši?, svoju bivšu strana?ku kolegicu. O ?emu je rije??
?UDINA: Aktivirala sam se upravo zato što ne mogu više slušati izjave Ruže Tomaši?, koja baš i ne zna puno o onome što govori. Proziva policiju, a MUP jedini u cijelome lancu u borbi protiv droge korektno odra?uje svoj posao. Policija jedina radi, nema prevencije, nema koordinacije. Dok ne budemo imali krovnu ustanovu za suzbijanje droge koja ?e koordinirati rad svih u lancu, prijeti nam narkoepidemija.

VL: Što ?ete u?initi u?ete li u Sabor?
?UDINA: Na aktualnom satu tražila bih izmjenu dijelova Zakona o drogama koji nisu dobri. Sve bih u?inila za osnivanje hrvatskog zavoda za prevenciju bolesti ovisnosti. Naravno, progovorila bih o problemima i potrebama mladih, koje nitko ne predstavlja, niti koga zanimaju. A što nam može biti važnije od njih?!

Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip