Records 1721 to 1725 of 1725
Naslov
Datum
Uvod
Meni/Izbornik
Korisnik
 
Predsjedni?ki kandidat 2004-11-06 01:20:52

Temeljem ?lanka 37. Statuta stranke Hrvatski pravaši Predsjedništvo stranke na sjednici održanoj 29. listopada 2004. godine donosi

O D L U K U

o imenovanju gospodina Emila ?i?a za predsjedni?kog kandidata RH na predstoje?im izborima.

P O Z I V

?lanovima i simpatizerima koji se žele uklju?iti u rad Izbornog stožera predsjedni?kog kandidata Hrvatskih pravaša neka se obrate na:

Zvonimira  Ljevakovi?a  4, 10000 Zagreb
tel: 01/28 63 998

Bog i Hrvati !

Predsjednik
Dražen Keleminec


Linkovi:

  Drazen Keleminec, 0
Predstavljanje predsjedni?kog kandidata 2004-11-03 23:07:57

 
Konferencija za tisak,


u povodu predstavljanja predsjedni?kog kandidata Hrvatskih Pravaša, održati ?e se u zagreba?koj Gradskoj Kavani u petak, 05. 11. 2004. u 11 sati

  Drazen Keleminec, 0
Program predsjedni?kog kandidata 2004-11-03 23:05:15


Dragi Hrvati,

odazvao sam se prijedlogu Hrvatskih Pravaša i prihvatio sam nominaciju za predsjedni?kog kandidata. Hrvatske Pravaše vodi predsjednik Dražen Keleminec, a dopredsjednici su Krešimir Paveli? i Petar Vu?i?.
Program koji zastupam, sude?i po anketama, predstavlja zelju ve?ine Hrvata, a taj program jest:
 

 1. Jam?im bira?ima da ne?emo dati suglasnost za ulazak u Europsku YUniju i NATO i da ?emo obustaviti i onemogu?iti protuustavne zapadno-balkanske integracije.
   
 2. Jam?imo da ne?emo izru?iti generala Gotovinu niti bilo kojeg hrvatskog ?asnika i da ?emo prekinuti svaku suradnju sa sramotnim sudom u Haagu.
   
 3. Ne?emo pristati na ucjene kolonijalnih sila.
   
 4. Jam?imo da ?emo vratiti hrvatskog vojnika na hrvatske kopnene i morske granice.
   
 5. Prekinuti ?emo suradnju sa Svjetskim Monetarnim Fondom.
   
 6. Nacionalizirati ?emo rasprodavanu Hrvatsku
   
 7. Vratiti banke u hrvatske ruke.
   
 8. Program privrede usmjeravati ?emo na razvoj sela, pomorstva i ribarstva.
   
 9. Ja?ati ?emo vojsku, prosvjetu, kulturu i znanost.
   
 10.   Jam?imo da ne?emo vra?ati ?etni?ki element u Hrvatsku i da ?emo procesuirati one koji su po?inili zlo?ine protiv hrvatskog pu?anstva.
   

To su neke od najvažnijih to?aka programa. Pozivamo vas da program podržite!
 

Predsjedni?ki kandidat,
Emil ?i?

  Drazen Keleminec, 0
Odluke sredi?njice  

Središnji odbor Hrvatskih pravaša, kao najviše tijelo ove stranke, izme?u dva Sabora na svojoj sjednici od 04. rujna 2004. godine donio je sljede?e

O D L U K E

Vijesti Drazen Keleminec, 0
PROGLAS HRVATSKIH PRAVA?A  

       Dana 30. studenog 2002. godine u Zagrebu je sa 34 u?esnika osnovan Inicijativni odbor za osnivanje stranke ? HRVATSKI PRAVAŠI.

       Dana 18. sije?nja 2003. godine održana je u prostorijama Hrvatskog novinarskog društva u Zagrebu OSNIVA?KA HRVATSKIH PRAVAŠA. Na osniva?koj skupštini izabrana su tijela stranke: Središnji odbor, Predsjedništvo, Stegovni sud i Nadzorni odbor.

       Današnja pravaška scena Hrvatske, kao uostalom i ostalih politi?kih stranaka, predvo?ena je liderima, koji su uzurpirali svu vlast i onemogu?ili bilo kakvu demokratsku inicijativu ?lanstva. Time su izgubili svu vjerodostojnost i težinu, a zbog njihovih nezasitnih liderskih ambicija odstupili su ili su izba?eni iz politike ponajbolji pravaši širom Hrvatske.

       Iz toga su razloga mnogi pravaši pali u apatiju, izgubili vjeru pa ?ak i samu pomisao u mogu?nost daljeg politi?kog angažmana i djelovanja za boljitak Hrvatske.

Vijesti Drazen Keleminec, 0
Records 1721 to 1725 of 1725