AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 HRATSKE DOMOLJUBNE SNAGE IZ MEDIJA - YouTube FACEBOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
 
Linkovi
dragovoljac.com dnevno.hr hop.hr Maxportal HR News Portal Portal Tjedno Hrvatski Fokus Kopriva Info narod.hr zadarski.hr Građanska akcija Portal dnevnih novosti Braniteljski Portal Hrvatsko Obrambeno Štivo
Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

?estitamo Vam 10. travanj dan Nezavisne Dr?ave Hrvatske
TKO SU ?ISTI, TKO SU ?PORKI, A TKO ISTINSKI PRAVA?I PITANJE ZA POLITOLOGE 08.travnja 2009.

Splitsko-dalmatinska županija kao i obi?no pokreta? i inicijator svih politi?kih doga?anja u Hrvatskoj u ove proljetne dane kad se budi priroda budi se naš dalmatinski temperament , ali nažalost i taštine kod pravaša. Bliže se izbori i tri brata se pokušavaju pomirit i sagradit ku?u do kraja , staroj majci HSP-u srce lupa od uzbu?enja sretna ona jadna moli se bogu za svoju djecu da se pomire za njena života i opet ništa:.

 

Štovani predsjedni?e HP-HPP-a Dražene Keleminec ja Vaš dopredsjednik  Roda, ?ovani i Luka Bitunjac u ime svih podružnica zahvaljujemo se na Zahvali u prethodnom ?lanku i o?ekujemo od tebe kao istinskog Hrvata i pravaša da objaviš slijede?i tekst koji smo mi napisali bez obzira na tvoj stav o Anti i Luki. U ovom trenutku ne želimo utjecat na tvoje stavove ali želimo bit transparentni i bit inicijatori ponovnog pokušaja uspostave zajedništva na kojem smo proteklih dana svi zajedno radili neko sa ?FIGOM? a neko bez fige u džepu.

 

Ve?eras 07. travnja dogodilo se nešto na što smo istovremeno ponosni i tužni.

Tužni smo što je Županijsko vije?e naše sestrinske Hrvatske stranke prava u Splitsko dalmatinskoj županiji donijelo odluku da izlaze samostalno na izbore. Ponosni smo na njih što su kao stožerna stranka zaustavili ucjene i nerealne zahtjeve jednog jedinog ?ovjeka vlasnika ??iste? stranke. Ponosni smo na ve?inu naših prijatelja u HSP-u koji su bili odlu?ni i rekli svi zajedno ili samostalno. Odlu?ili su samostalno. Zašto su to rekli : Rekli su zato jer su svjesni da jedino zajedno možemo zaustavit dolazak komunista na vlast.

I šta sad? ?kud sad kukav?e?? Spašavaj se ko može. Tucimo se mi u prsi ko je ja?i, pucajmo se po internetu. ?lanovi i simpatizeri po terenu lude. Hvatajmo izborni prag, borimo se za iste bira?e. Kradimo jedni drugima ?lanove i u kona?nici 18. svibnja probudimo se svi tužni zajedno sa našim ?BIG BRADEROM? HDZ-om. Ako ?crveni do?u na vlast ko ?e koga okrivit? Pa kako za sad stvari stoje jedini krivac ?e bit LUKA PODRUG.

Stoga dragi naš Lukica prispavaj no?  i kad se probudiš pro?itaj ovo naše pismo i do?i da te vidimo i ?ujemo, ne ignoriraj nas kao do sada , ne izbjegavaj sastanke sa nama ostalima i ne šalji Milana Lažetu i ne glumi malog Napoleona. Poslušaj savjet Tadije Baruna i u kona?nici pro?itaj svoj Statut u kojem Vam je zajedništvo svi pravaša svetinja.

Onaj kola? ne grabi sebi podjeli ga pravaškoj bra?i. Luka naš dragi ili ga cijeloga ostavi Veljanu Radojkovi?u ako ti je to namjera ne?eš uspjet budi siguran.

 

I na kraju Hrvatski pravaši ?Hrvatski pravaški pokret zahvaljuju  svim onim ?lanovima županijskog vije?a HSP-a koji su sino? tražili zajedništvo svih pravaških stranaka, a posebice zahvaljujemo pojedinim istinskim pravašima koji su sudjelovali u pregovorima koji su nažalost u ovom trenutku na po?etku. Umjesto da u ovom trenutku zajedno sa našim ?lanovima, bira?ima slavimo pobjedu dogodilo se nešto loše, zašto, pitajte LUKU PODRUGA.

Naravno o?ekujemo i od HSP-a da se o?ituje i objavi razloge zbog ?ega je do ove odluke došlo na njihovoj Internet stranici.

 

BOG I HRVATI !MINISTARSTVO MORA POTVRDILO 07.travnja 2009.

MORH ipak bez dozvole gradi NATO odmaralište


Napisi da MORH u lošinjskoj uvali Kov?anje bespravno gradi pokazali su se istinitima. Naime, za gradnju i preure?enje bivših objekata JNA u odmaralište za NATO snage Ministarstvo obrane nema gra?evinsku dozvolu
To je prije dvije godine utvrdio lošinjski lu?ki kapetan te je o svom nalazu izvijestio gra?evinsku inspekciju i ministarstvo graditeljstva. Tu je informaciju za Jutarnji list potvrdila Marina Halužan, glasnogovornica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.


Više
ZAHVALA 07.travnja 2009.
Na podru?ju Splitske - dalmatinske županije vodio se pravi rat, a da predizborna kampanja nije niti zapo?eta. Našu stranku, Hrvatske pravaše - Hrvatski pravaški pokret ( HP-HPP ) pokušalo se razbiti i uništiti. Pokušaj razbijanja nije uspio pa kao predsjednik stranke upu?ujem zahvalu  gosp. Luki Bitunjcu, gosp.Ivici Vladavi - ?ovaniju i gosp. Damiru ?osi?u - Rodi na pravaškoj ustrajnosti i nepotkupljivosti.
 
Bog i Hrvati !
 
predsjednik, Dražen Keleminec


UJEDINJENJE HSP BiH i HP-HPP -a 07. travnja 2009.
Dana 05. travnja 2009. g. u Ljubuškom je održan sastanak predsjednika HSP BiH Zdravka Hrsti?a i povjerenika HP-HPP -a iz Hrvatske za BiH Luke Bitunjca.Na obostrano zadovoljstvo zaklju?eno je potpisivanje povelje o ujedinjenju ovih dviju stranaka. Tim ?inom HP-HPP bit ?e prisutan i na teritoriju Bosne i Hercegovine. Misija okupljanja pravaša se nastavlja.
Bog i Hrvati !


PROZIRNI SPIN ANTE ?API?A 06. travnja 2009.

Slobodna Dalmacija

Vo?a pravaša Anto ?api? nedavno je zamrznuo svoj saborski mandat i fotelju u parlamentu prepustio kolegi Danielu Srbu, uz opravdanje kako se želi više baviti Osijekom. U gradu na Dravi se dobro sku?io i suprugu zaposlio. Kad, gle ?uda, niti mjesec dana poslije pravaški lider naglo se predomislio i sudbonosno zaklju?io kako osvajanje Tvr?e nije cilj za koji lider treba izgarati. Kao predsjednik HSP-a, veli on, mora voditi ra?una o cjelini stranke, a ne samo o jednom gradu. Pritom krokodilske suze roni jer osje?ka podružnica traži od njega da bude kandidat, ali ne, on ima drugu misiju.

Ima li ijedan naivac u ovoj zemlji koji bi progutao ovaj prozirni spin Ante ?api?a ? Kakva briga za stranku, kakvi bakra?i ? Za Antin nagli preokret krivi su neki drugi podaci.

Naime, sve predizborne ankete koje su provele stranke u Osijeku pokazuju da je ?api? trenuta?no politi?ki težak koliko i propali Obrovac i da nema šanse u?i ni u drugi krug izbora za gradona?elnika, pa mu ništa nije ostalo nego podviti rep.

U životu se  nije ni?im drugim bavio nego politikom, a stekao je imetak kakav mnogi obrazovaniji i radišniji ljudi ne mogu stvarati u pet generacija. Pa budu?i da novac nije problem, za ljubitelja putovanja i za stranku koju je bacio na koljena bilo bi spasonosno da se povu?e i odlu?i za neko duže egzoti?no krstarenje.

Nakon Sejšela, Maldiva i Dubaija, bilo koja destinacija na hrvatskom Jadranu teško da bi bila u kategoriji džetsetera i globtrotera njegova ranga.

Anita Belak-KrileTAJNE SLU?BE KONTROLIRAJU HSP i H?SP 06.travnja 2009.

Tajne službe: SZUP: Smiljan Relji?, na?elnik;  Zdenko Juri?i?, pravni poslovi; Branko Budi?, šef SZUP-a Zagreb ; Božo Gabri?evi?, šef SZUP-a Split; Jura Horvat, šef SZUP-a Rijeka; Mirko Kasumovi?, šef SZUP-a Gospi?; Tomo Juki?, šef SZUP-a Šibenik; Miodrag Zaharija, šef SZUP-a Pula


SIS: Markica Rebi?, pomo?nik ministra obrane za sigurnosne poslove; Davor Domazet, na?elnik obavještajne uprave glavnog stožera; Ante Gugi?, na?elnik uprave SIS-a; Stipe Rojnica, na?elnik u SIS-u; Luka Podrug, šef SIS-a Split; Milan Kari?, šef SIS-a Gospi?


HIS: Miroslav Tu?man, ravnatelj; Žarko Peša pomo?nik ravnatelja za operativne poslove; Ivo Lu?i?, pomo?nik ravnatelja; Jure Serti?, na?elnik u HIS-u; ?ur?a Šušak, pomo?nik ravnatelja za kadrove; Ksenija Pašali?, na?elnica HIS-a za pripravnike; Ivan Aralica, analiti?ar KOZA-e (koordinacije obavještajne zajednice)

Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret objavljuje dokaz o Luki Podrugu kao ?ovjeku iz miljea tajnih službi.               Tajne službe su 1993. god. odradile svoj posao i razbile HSP. HSP-a je tada dodijeljena na upravljanje lažnom magistru i grobaru pravaštva Anti ?api?u.

Jedan od sudionika akcije postavljanja Ante ?api?a  je i navedeni djelatnik SIS-a Luka Podrug. Svih ovih godina tajne službe kontroliraju H?SP i Luku Podruga kao i HSP i Antu ?api?a. Ne ?udi nas ponovno udruživanje starih prijatelja, razbija?a pravaštva u Hrvatskoj.

Pravaši su za istinu !     Nastavak slijedi !
 
Bog i Hrvati !


LA?NO PRAVA?TVO 06.travnja 2009.
LUKA PODRUG , POTR?KO ANTE ?API?A 05. travnja 2009.

?api? je danas najavio za portal www.javno.hr  da ?e se na današnjoj sjednici Glavnog stana HSP-a u Trogiru, iza zatvorenih vrata, raspravljati o strana?kim predizbornim aktivnostima i eventualnim koalicijama s drugim strankama. Pri tomu je kazao kako ?e u Splitu na lokalnim izborima HSP iza?i zajedno sa Hrvatskom ?istom strankom prava (H?SP).

Danas prije sjednice Glavnog stana HSP-a u Splitu su se sastali grobar pravaštva Anto ?api? i bivši djelatnik SIS-a Luka Podrug. Sastanku je nazo?io i predsjednik Glavnog stana HSP-a, tako?er bivši djelatnik SIS-a Ivan Protrka. Na sastanku su dogovorili zajedni?ki izlazak na predstoje?e izbore, a nakon izbora spajanje H?SP-a i HSP-a u jednu pravašku stranku HSP. HSP i H?SP na podru?ju Splitsko - dalmatinske županije imat ?e ozbiljnog politi?kog protivnika u Hrvatskim pravašima - Hrvatskom pravaškom pokretu. Njihov pokušaj razbijanja Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta  nije uspio. Ivan Protrka i Luka Podrug kao iskusni agenti tajnih službi nisu uspješno odradili zadatak koji im je povjerio njihov lažni magistar Anto ?api?. Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret poziva sve ?lanove H?SP-a da otkažu poslušnost Luki Podrugu i Josipu Miljku koji su dvostruki agenti velikog magistra. Pravaši otvorite o?i jer tajne službe kontroliraju HSP i H?SP !

Bog i Hrvati ! Glava?: ?api? je oti?ao u prah i pepeo 04.travnja 2009.

Predsjednik HSP-a Ante ?api? potvrdio  je naga?anja da bi mogao odustati od kandidature za gradona?elnika Osijeka zbog toga što razmjerno loše stoji u anketama. ?api? je shvatio da ?e izgubiti izbore za gradona?elnika Osijeka i sada bježi od kandidature i poraza. ?api? je shvatio da bi poraz zna?io njegov odlazak sa politi?ke scene i odlazak sa broda  ( HSP ) koji tone sve dublje. Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret poru?uje ?lanovima Glavnog stana HSP-a da sutra u Trogiru ruše  grobara pravaštva ?api?a.


Glasine o mogu?em preokretu u Osijeku stigle su ve? i do ?api?evog protivnika Branimira Glavaša, s tim da on tvrdi da njegove informacije govore da je ?api?evo povla?enje gotova stvar.
? Prema pouzdanim anketama, ?api? bi se vrlo teško probio i u drugi krug jer Bubalo dobiva preko 50 posto u prvom krugu. Zato je HDZ izvršio pritisak na ?api?a i on je otišao u prah i pepeo i prije izbora. Sve ostalo su laži i demagogija, kazao nam je Glavaš.ANTO ?API? : HRVATSKI JUDA 03. travnja 2009.
 
Anto ?api? je u Vukovaru potpisao koaliciju sa SDSS-om i tako još jednom dokazao da nije pravaš ve? Hrvatski Juda. Anto ?api? uzurpirao je HSP-a za svoje osobne interese i  interese grupice ljudi oko njega. Vojislav Stanimirovi?, predsjednik SDSS-a je za vrijeme napada na Vukovar bio u službi Velike Srbije i ?etnika. Danas smo svjedoci da Stanimirovi? i ?api? idu ruku uz ruku, kao da se 1991. nije dogodila, kao da se nije dogodilo razaranje i ubijanje  u Vukovaru.Pravaši i ?lanovi HOS-a borili su se i ginuli protiv ?etnika i tog Stanimirovi?a.
Tog 18. novembra 1991. pao je i poslednji bastion, poslednje uporište ustaške vlasti u Vukovaru - vukovarska bolnica izjavio je tada ?etnik Stanimirovi?.Što i o?ekivati od ?api?a koji je svojedobno javno prozvan kao kumrove?ki ?ak, komunist i udbaš.
Danas je o?igledno da u svemu ima dosta istine, jer je kona?no otkrio svoj pravi politi?ki stav i vratio se na poziciju crvenoga komesara, odakle je još davnih dana poslan na tajni zadatak. Po nalogu svojih mentora i crvenih planera uvukao se u Hrvatsku stranku prava, koju je nakon kratkog vremena rastavio na frakcije i kon?ano, uz pomo? svojih nalogodavaca, u cijelosti prigrabio.
Zatim se, pod izlikom pravaškog preporoda, proglasio predsjednikom HSP-a i to ostao nedodirljivi do danas.   Pravaši u HSP-u zar to nije sramota za sve vas i pitamo vas zašto šutite, zašto dozvoljavate  ?api?u da uništava HSP i pravaštvo. Rušite ga ili do?ite u HP-HPP.
 
 


ODR?AN IZBORNI ZBOR ZA G.O. HP-HPP TRILJ 02. travnja 2009.

SlikaU Tijarici pored Trilja održan je dana 01. travnja 2009. Izborni zbor Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta za gradsku organizaciju Trilj. Uz nazo?nost 32 uglavnom nova ?lana G.O. skupu su nazo?ili Damir ?osi? ?Roda dopredsjednik stranka, te g. Luka Bitunjac, povjerenik Ž.O. HP-HPP te drugi dužnosnici. U svom obra?anju  Roda je pozvao sve dosadašnje ?lanove Triljske organizacije da se aktivno uklju?e u rad za predstoje?e izbore, te im najavio pismo koje ?e dobiti na ku?ne adrese s obzirom da je veliki dio starih ?lanova izrazio želju da i dalje aktivno sudjeluje u radu stranke bez obzira na smijenu dosadašnjeg vodstva stranke koje nije djelovalo sukladno dogovoru u interesu stranke. Triljska i cetinska krajina bila je i ostala neprobojna utvrda pravaških ideja, a Hrvatske pravaše - Hrvatski pravaški pokret i dalje prati glas zajedništva i strana?ke stege koja se uvijek poštovala naglasio je Roda koji s ponosom isti?e da su mu korijeni iz Graba u Triljskoj op?ini.

            Izabrani su slijede?i dužnosnici i to.

-         za predsjednika G.O. HP-.HPP Trilj izabran je Hrvatski branitelj BOŽE ŠKARO

-         za dopredsjednike izabrani su TIN MARASOVI? i MATE BURAZIN

-         za tajnika izabran je IVAN ŠKARO

-         za ?lanove izvršnog odbora izabrani su LUKA PAVI?, IVO VIDOVI? i VINKO ŠKARO

    Veseli ?injenica da su novopridošli ?lanovi uglavnom mladi ljudi koji su se okupili iz susjednih mjesta oko Trilja i to osim Tijarice uglavnom  iz Graba, Jabuke, Strmendolca momci i cure koji su prihvatili temeljna na?ela naše stranke te radosno obe?ali u?laniti velik broj svojih vršnjaka u skoro vrijeme.

Naravno kao i dosada nije izostalo pravaško druženje uz prigodan domjenak , kao i nastup našeg  ?elnika Županijske organizacije Luke Bitunjca uz gusle što su madi sa oduševljenjem prihvatili uzvrativši  Sinjskom ?REROM?IZJAVA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U PULI 31. ožujka 2009.

Mesic je kazao je da se hrvatska javnost danas okupira nevažnim temama, prebrojavanjima mrtvih iz Drugoga svjetskog rata.
- Hrvatska vojska bila je partizanska pobjedni?ka vojska i da nije bilo nje i Titova NOB-a najve?i dio Hrvata bio bi u kvinslinškim jedinicama koje bi nestale. Države bi se vratile na staro, što zna?i Kraljevinu Jugoslaviju s Petrom II. Kara?orevi?em i njegovim ministrom Dražom Mihajlovi?em
? NDH nostalgi?ari broje mrtve samo od jednog datuma, kraja 2. svjetskog rata, a ne i prije toga. Oni govore da se na kraju rata povla?ila Hrvatska vojska, a povla?ila se kvislinška poražena, dok je Hrvatska vojska bila pobjedni?ka. A da nije bilo nje ne bi danas bilo ni Hrvatske. Da Tito nije organizirao antifašisti?ki pokret ne bi bilo Hrvatske, a o Hrvatima bi se govorilo kao i o Keltima, jednoj povijesnoj ?injenici ? rekao je predsjednik Mesi?.
Dodao je i kako je nakon završteka 2. svjetskog rata došlo do osvete i da je poraženima trebalo suditi, ?no ne govori se o partizanima koje su oni koji su se povla?ili tako?er ubijali bez su?enja?.
? Prema NDH nostalgi?arima ispada da su oni koji su stvorili ovu državu zlo?inci, a oni koji su služili kvislinzima pobjednici.


MESICU, PA NISU VALJDA DJECA , ŽENE I CIVILI POGUŠENE PLINOM PO DOBRO SKRIVENIM JAMAMA I RUDNICIMA ,OD AUSTRIJE DO GR?KE, KVISLINSKA VOJSKA I JEDINICE I ONI KOJI SU UBIJALI TVOJE PARTIZANE.
MESI?U, TO JE "HRVATSKI NAROD" KOJI JE BJEŽAO OD TE TVOJE POBJEDNI?KE CRVENE VOJSKE, KOJI JE BJEŽAO OD SUDBINE KOJA GA JE ZADESILA., ALI NIJE USPIO ZBOG IZDAJE. ZVU?I LI TI OVA ZADNJA RIJE? BLISKO I POZNATO.


Više
Gra?ani Zagreba, biraj HP-HPP 30.ožujka 2009.

SlikaDana 30. ožujka 2009. u Zagrebu je održan sastanak gradske organizacije Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta. Sastanak je vodio nositelj liste za gradsko vije?e Grada Zagreba Vladimir Vickovi?. Sastanku je nazo?io i nositelj liste za mjesni odbor ?rnomerec Velimir Skledar - Bingo. Pravaši Grada Zagreba izlaze samostalno na izbore uz socijalni program. Vjerujemo da je gra?anima dosta laganja i obmana, vjerujemo da je dosta organiziranog kriminala preko politi?kih stranaka, vjerujemo da je dosta Bandi?a i SDP-a. Gradska organizacija HP-HPP Zagreb poziva sve pravaše i obespravljene da nam se pridruže u borbi za bolje sutra. Biraj HP-HPP !Dra?en Keleminec u Gare?nici

SlikaDana 28. ožujka  2009. godine predsjednik stranke Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta Dražen Keleminec posjetio je pravaše Grada Garešnice. U ugodnom druženju razgovaralo se o predstoje?im lokalnim izborima. Predsjednik gradske organizacije HP-HPP-a Garešnica, Marijan Vidovi? o?ekuje prelazak izbornog praga i ulazak u gradsko vije?e.

Prikazano 1876 do 1876 od 1876  

"Boj se Boga, čini pravo, nikoga se ne plaši."
Dr. Ante Starčvić
Ante Paradžik
Blaž Kraljević
Josip Radanović