AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 HRATSKE DOMOLJUBNE SNAGE IZ MEDIJA - YouTube FACEBOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
 
Linkovi
dragovoljac.com dnevno.hr hop.hr Maxportal HR News Portal Portal Tjedno Hrvatski Fokus Kopriva Info narod.hr zadarski.hr Građanska akcija Portal dnevnih novosti Braniteljski Portal Hrvatsko Obrambeno Štivo
Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

IZNENA?ENJE Koalicija desnih stranaka odlu?uje u Koprivni?ko - kri?eva?koj ?upaniji 20. svibnja 2009.

Osvojili su dva vije?nika, a drže klju?eve vlasti

Dok je neizvjesna utrka za koprivni?ko - križeva?kog župana završila relativno tijesnom pobjedom Darka Korena, kandidata koalicije HDZ-a, HSS-a, HSLS-a i HSU-a, koji je osvojio 51,18 posto glasova, a njegov suparnik Darko Ledinski ( SDP i HNS ) 44,9 posto glasova, stvar se zakomplicirala u utrci za Županijsku skupštinu. Koalicija SDP-a i HNS-a osvojila je 45,9 posto glasova, druga je koalicija HDZ-a i HSLS-a sa 26, 17 posto glasova, tre?a je koalicija HSS-a i HSU-a sa 20,26 posto glasova. Me?utim , sve je zakomplicirao neo?ekovani prelazak izbornog praga desne koalicije predvo?ene Hrvatskim pravašima - Hrvatskim pravaškim pokretom. Kad se postoci pretvore u županijske vije?nike, kojih je 41, SDP i HNS dobili su ih 20, a dvije prijateljske koalicije, predvo?ene HDZ-om i HSS-om, 19. Klju?eve vlasti drži desna koalicija, koja je osvojila dva vije?ni?ka mjesta.

Osje?amo se kao izborni pobjednici, prije svega zato što smo u kampanji raspolagali samo sa 350 plakata, a potrošili 10.000 kuna - izjavio je ju?er Milan Bingula iz HP-HPP-a, nositelj te liste, svestan težine njegove i ruke Vlade Miklobušeca iz Hrvatske demokratske selja?ke stranke, koja ?e "velikima" krojiti sudbinu.

O?ekujemo konkretne ponude. Ne želimo prejudicirati  kome ?emo se prikloniti, o tome ?e odlu?ivati strana?ka baza. Želimo biti na strani seljaka, radnika i naroda. Nitko nas ne može kupiti, a želimo potpuni nazor nad vlaš?u u županiji- rekao je Bingula, te da o?ekuje da ?e pregovori s mogu?im partnerima po?eti ve? ovog tjedna. HP-HPP Osijek
GRADSKA ORGANIZACIJA HRVATSKIH PRAVAŠA-HRVATSKOG PRAVAŠKOG POKRETA PREDSTAVILA JE KANDIDATE ZA GRADSKO VIJE?E.
PREDSJEDNIK I NOSITELJ LISTE HP-HPP JOSIP MILANOVI? KAZAO JE DA JE PONOSAN ŠTO SE NA LISTI NALAZE MLADI KOJI S VELIKIM PONOSOM ŽELE DOSTOJNO I PRAVEDNO ZASTUPATI OSJE?ANE."u naše je redove prešlo 20-tak ?lanova iz HSP-a",ISTAKNUO JE MILANOVI?,POZVAVŠI GRA?ANE DA NA IZBORIMA ZAOKRUŽE BROJ 4 NA LISTI.
SANJA DŽAJI?,PREDSJEDNICA MLADEŽI PODPREDSJEDNICE JELENA MATKOVI? I ANDREA MARKOVI?,PORU?UJU BIRA?IMA DA JE HP-HPP STRANKA KOJA DJELUJE NA NA?ELIMA OCA DOMOVINE DR. ANTE STAR?EVI?A (D.P)
Glas Slavonije, 09. 05. 2009.


Izborni materijali - Splitsko-dalmatinska ?upanija 5. svibanj 2009
SAMI PROTIV SVIH 04. svibnja 2009.

?elnici pet stranaka tvrde da su kod predaje liste dobili potvrdu da je sve u redu.

Mu?ili smo se dan i no? ne bismo li diljem županije skupili 2500 potpisa za kandidaturu Marijana Ivan?ana za župana. Skupili smo i više, ali županijsko Izborno povjerenstvo ( ŽIP ) na ?elu s predsjednikom Krešimirom Kraljicom preko no?i nam je ukralo dio potpisa - optužio je prošle srijede povjerenstvo Dražen Keleminec, ?elnik Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta, ispred još ?etiri koalicijska partnera.

Naime, Krešimir Kraljic još je u utorak potvrdio je kako su valjane tek dvije kandidature za župana koprivni?ko - križava?koga, ona aktualnog Darka Korena (HSS) te Darko Ledinski (SDP).

Kandidirao se i Marijan Ivan?an ( HP-HPP, A-HSS, HDSS, HDS i PS ) no njihova kandidatura nije prihva?ena jer mu je nedostajalo šestotinjak potpisa do potrenbih 2500.

?elnici pet stranaka, koji su Ivan?ana odabrali 24 sata prije roka za predaju  liste, nisu se složili s takvim obrazloženjem, posebno jer su kod predaje liste dobili potvrdu da je sve u redu. Najprije su predali tužbu Državnom izbornom povjerenstvu, no ono ih je odbilo. Zatim su najavili pokretanje tužbe Ustavnom sudu. kazali su da su o cijelom slu?aju obavjestili i GONG.

- Umjesto da budu na svojim radnim mjestima, ?lanovi Povjerenstva  spavali su kod ku?e. Kraljic nas je prozvao jer smo s listom došli 10 minuta do pola no?i, no da smo došli i minutu do pola no?i mora nas primiti - grmio je Keleminec, koji je uz potporu partnera zatražio smjenu predsjednika ŽIP-a.

Koalicija pet stranka najavila je za prošlu subotu skup na središnjem gradskom trgu. No, kako isti?e Keleminec, gradona?elnik Zvonimir Mrši? to im je zabranio.

-On nam je to zabranio, ali mi se na tu zabranu oglušujemo - naveo je Keleminec koji je obe?anje i proveo u djelo i u subotu u 18 sati ispred Gradske vije?nice održao predizborni skup, unato? ?injenici da mogu biti prekršajno prijavljeni.

Podravski list

Piše : I.Bara? PET STRANAKA SUMLJA U KRA?U POTPISA ZA KANDIDATURU 29. travnja 2009.

Koalicija pet stranaka - Autohtona - Hrvatska selja?ka stranka, Hrvatska demokratska selja?ka stranka, Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret, Podravska stranka i Hrvatska demokrš?anska stranka - najavila je žalbu Državnom i Županijskom izbornom povjerenstvu te GONGU zbog neprihva?anja kandidature Marijana Ivan?ana za župana. Predsjednik HP-HPP-a Dražen Keleminec kao razlog žalbe naveo je kra?u potpisa potrebnih za valjanu kandidaturu.
- Iza 12 sati kada smo mi predali, do jutra nestalo je preko tisu?u potpisa, i mi ne?emo odustati od toga, zna?i mi imamo kandidata za župana. Ako državno izborno povjerenstvo odbije naš zahtjev, mi ?emo tražiti od Ustavnog suda da taj predmet riješi, rekao je Keleminec.
Kao ?injenicu da je njihova kandidatura trebala biti prihva?ena predstavnici koalicije su pokazali potvrdu o predaji kandidature, a Keleminec se požalio i kako im Županijsko izborno povjerenstvo nije dalo rok od 48 sati za uklanjanje nepravilnosti kod prijave. Kandidiranog Marijana Ivan?ana nije bilo na konferenciji za novinare te ga nismo uspjeli dobiti ni telefonom kako bi iznio svoje mišljenje o neuspjeloj kandidaturi. Keleminec smatra da njihova koalicija pet stranaka smeta drugim politi?kim strankama, te je zatražio smjenu Krešimira Kraljica s mjesta predsjednika Županijskog izbornog povjerenstva. A Kraljic je na ju?erašnjoj objavi valjanih kandidatura kazao kako je Ivan?anova kandidatura odbijena zbog nedostatka oko šestotinjak potpisa. Danas nam je rekao kako ?e odluku o žalbi donijeti Državno izborno povjerenstvo te da ?e javnost biti pravovremeno obaviještena o tome, a ostale Kelemin?eve navode nije želio komentirati.

Radio Koprivnica, 29. 04. 2009.Pobijeva tajnica zaustavila Keleminca 29. travnja 2009.

?elnici Komunalca kao javnog gradskog poduze?a mogli bi se potruditi i osigurati pristup u upravnu zgradu osobama s invaliditetom - kritizirao je prošlog ?etvrtka Komunal?evu "gluho?u" prema oklanjanju barijera Dražen Keleminec, ?elnik Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta.

Keleminec smatra da izrada rampe ne bi trebala biti problem posebno što bi to Komunalac i njegovo bratsko poduze?e Koming mogli sami napraviti.

Pokušao je Keleminec i izravno do?i do šefa Uprave Komunalca Josipa Pobija, no zaustavljen je kod tajnice jer je bio na sastanku. Nije uspio šef pravaša do njega niti telefonom. Pobi mu je samo poru?io neka se ranije najavi kada misli dolaziti.

Podravski list, 27. travnja 2009.Mlade? HSP-a Osijek pre?la u HP-HPP 20. travnja 2009.

Mladež HSP-a Osijek ogor?ena ispadima  predsjednika HSP-a Ante ?api?a i izbacivanjem iz stranke Gordana Matkovi?a prešla u redove Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta. Dana 18. travnja 2009. godine u Osijeku održan je izborni zbor Kluba mladeži HP-HPP-a. Za predsjednicu izabrana je Sanja Džaji?, dopredsjednika Zvonimir Opa?ar i Jelena Matkovi?, tajnika Valentina Mandi?.

Na izbornom zboru mladeži uz predsjednika gradske organizacije HP-HPP Osijek Josipa Milanovi?a i dopredsjednike Saše Vinkovi?a i Maria Balaškovi?a nazo?ili su i ?lanovi vodstva stranke iz Osijeka : Dario Mak, Barbara Batini?, Tibor Bocka, Robert Janus i Dubravko Veseli?.

Vodstvo Kluba mladeži HP-HPP Osijek dat ?e svoj doprinos u predizbornoj kampanji i uskoro najavljuju sazivanje tiskovne konferencije.?elnik prava?a u majci Ante Gotovine upao na koprivni?ko Poglavarstvo 15. travnja 2009.

Jutarnji list, 11. 04. 2009.

Piše: Ivica Bara?


Mrši? je izbjegao sukob zatraživši stanku nakon ?ega je s poglavarstvenicima otišao u drugu sobu

KOPRIVNICA ? Dražen Keleminec, ?elnik Hrvatskih pravaša ? Hrvatskoga pravaškoga pokreta s još pet istomišljenika upao je u petak u 14.10 sati, na sjednicu koprivni?koga Poglavarstva kako bi pred novinarima kritizirao rad gradona?elnika Zvonimira Mrši?a.

? Da se ponaša kao diktator dokaz je što je u ?etiri godine u vlastitu promidžbu potrošio milijun kuna ? optužio je Keleminec Mrši?a nose?i majicu s potpisom Ante Gotovine.

Mrši? je izbjegao sukob zatraživši stanku nakon ?ega je s poglavarstvenicima otišao u drugu sobu. Keleminec je okupljenim novinarima objasnio kako ih najviše smeta što njihova stranka nije dobila ni kune iz gradskoga prora?una.

- Novac namijenjen strankama, dijeli samo parlamentarnim. Najviše sebi i svojoj stranci, tako je za ove izbore za svoju kampanju uzeo 180.000 kuna ? optužuje Keleminec Mrši?a. Koprivni?ki gradona?elnik, koji je nastavio sjednicu po odlasku Keleminca i društva nije se želio osvrtati na istup pravaša.

? Anarhija je završila, vratimo se u demokraciju ? dometnuo je tek Mrši?.

Podsjetimo, prije desetak dana Keleminec je sa strana?kim kolegama na pro?elju Gradske vije?nice izvjesio transparent u kojem kritizira Mrši?a da je 'za kutiju šibica' prodao gradsko odmaralište Pirovac ro?aku predsjednika RH Stjepana Mesi?a.


Nova zora hrvatskog nacionalizma 15. travnja 2009.

Hrvatska je zemlja nevjerojatnih prirodnih ljepota, slavne i burne povijesti, Hrvati su oduvijek bili narod poznat po poštenju i junaštvu. Jedan mostarski fratar je rekao: "svega što vrijedi, Bog je stvorio malo, kako zlata- tako i Hrvata"! No nažalost, posljednjih smo godina svjedoci op?eg pada domoljublja i nacionalnog ponosa u Hrvatskoj, narod se sve više povodi za "europskim trendovima", liberalizmom, globalizmom, kapitalizmom... Nekada su Hrvatima tri najvažnije vrijednosti u životu bile Bog, Obitelj i Domovina, a danas su to zadnje tri stvari o kojima razmišljaju, tradicionalne vrijednosti im više ništa ne zna?e, žive ispraznim životima i novac im je najbitnija stvar u životu.


Više
?estitamo Vam 10. travanj dan Nezavisne Dr?ave Hrvatske
TKO SU ?ISTI, TKO SU ?PORKI, A TKO ISTINSKI PRAVA?I PITANJE ZA POLITOLOGE 08.travnja 2009.

Splitsko-dalmatinska županija kao i obi?no pokreta? i inicijator svih politi?kih doga?anja u Hrvatskoj u ove proljetne dane kad se budi priroda budi se naš dalmatinski temperament , ali nažalost i taštine kod pravaša. Bliže se izbori i tri brata se pokušavaju pomirit i sagradit ku?u do kraja , staroj majci HSP-u srce lupa od uzbu?enja sretna ona jadna moli se bogu za svoju djecu da se pomire za njena života i opet ništa:.

 

Štovani predsjedni?e HP-HPP-a Dražene Keleminec ja Vaš dopredsjednik  Roda, ?ovani i Luka Bitunjac u ime svih podružnica zahvaljujemo se na Zahvali u prethodnom ?lanku i o?ekujemo od tebe kao istinskog Hrvata i pravaša da objaviš slijede?i tekst koji smo mi napisali bez obzira na tvoj stav o Anti i Luki. U ovom trenutku ne želimo utjecat na tvoje stavove ali želimo bit transparentni i bit inicijatori ponovnog pokušaja uspostave zajedništva na kojem smo proteklih dana svi zajedno radili neko sa ?FIGOM? a neko bez fige u džepu.

 

Ve?eras 07. travnja dogodilo se nešto na što smo istovremeno ponosni i tužni.

Tužni smo što je Županijsko vije?e naše sestrinske Hrvatske stranke prava u Splitsko dalmatinskoj županiji donijelo odluku da izlaze samostalno na izbore. Ponosni smo na njih što su kao stožerna stranka zaustavili ucjene i nerealne zahtjeve jednog jedinog ?ovjeka vlasnika ??iste? stranke. Ponosni smo na ve?inu naših prijatelja u HSP-u koji su bili odlu?ni i rekli svi zajedno ili samostalno. Odlu?ili su samostalno. Zašto su to rekli : Rekli su zato jer su svjesni da jedino zajedno možemo zaustavit dolazak komunista na vlast.

I šta sad? ?kud sad kukav?e?? Spašavaj se ko može. Tucimo se mi u prsi ko je ja?i, pucajmo se po internetu. ?lanovi i simpatizeri po terenu lude. Hvatajmo izborni prag, borimo se za iste bira?e. Kradimo jedni drugima ?lanove i u kona?nici 18. svibnja probudimo se svi tužni zajedno sa našim ?BIG BRADEROM? HDZ-om. Ako ?crveni do?u na vlast ko ?e koga okrivit? Pa kako za sad stvari stoje jedini krivac ?e bit LUKA PODRUG.

Stoga dragi naš Lukica prispavaj no?  i kad se probudiš pro?itaj ovo naše pismo i do?i da te vidimo i ?ujemo, ne ignoriraj nas kao do sada , ne izbjegavaj sastanke sa nama ostalima i ne šalji Milana Lažetu i ne glumi malog Napoleona. Poslušaj savjet Tadije Baruna i u kona?nici pro?itaj svoj Statut u kojem Vam je zajedništvo svi pravaša svetinja.

Onaj kola? ne grabi sebi podjeli ga pravaškoj bra?i. Luka naš dragi ili ga cijeloga ostavi Veljanu Radojkovi?u ako ti je to namjera ne?eš uspjet budi siguran.

 

I na kraju Hrvatski pravaši ?Hrvatski pravaški pokret zahvaljuju  svim onim ?lanovima županijskog vije?a HSP-a koji su sino? tražili zajedništvo svih pravaških stranaka, a posebice zahvaljujemo pojedinim istinskim pravašima koji su sudjelovali u pregovorima koji su nažalost u ovom trenutku na po?etku. Umjesto da u ovom trenutku zajedno sa našim ?lanovima, bira?ima slavimo pobjedu dogodilo se nešto loše, zašto, pitajte LUKU PODRUGA.

Naravno o?ekujemo i od HSP-a da se o?ituje i objavi razloge zbog ?ega je do ove odluke došlo na njihovoj Internet stranici.

 

BOG I HRVATI !MINISTARSTVO MORA POTVRDILO 07.travnja 2009.

MORH ipak bez dozvole gradi NATO odmaralište


Napisi da MORH u lošinjskoj uvali Kov?anje bespravno gradi pokazali su se istinitima. Naime, za gradnju i preure?enje bivših objekata JNA u odmaralište za NATO snage Ministarstvo obrane nema gra?evinsku dozvolu
To je prije dvije godine utvrdio lošinjski lu?ki kapetan te je o svom nalazu izvijestio gra?evinsku inspekciju i ministarstvo graditeljstva. Tu je informaciju za Jutarnji list potvrdila Marina Halužan, glasnogovornica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.


Više
ZAHVALA 07.travnja 2009.
Na podru?ju Splitske - dalmatinske županije vodio se pravi rat, a da predizborna kampanja nije niti zapo?eta. Našu stranku, Hrvatske pravaše - Hrvatski pravaški pokret ( HP-HPP ) pokušalo se razbiti i uništiti. Pokušaj razbijanja nije uspio pa kao predsjednik stranke upu?ujem zahvalu  gosp. Luki Bitunjcu, gosp.Ivici Vladavi - ?ovaniju i gosp. Damiru ?osi?u - Rodi na pravaškoj ustrajnosti i nepotkupljivosti.
 
Bog i Hrvati !
 
predsjednik, Dražen Keleminec


UJEDINJENJE HSP BiH i HP-HPP -a 07. travnja 2009.
Dana 05. travnja 2009. g. u Ljubuškom je održan sastanak predsjednika HSP BiH Zdravka Hrsti?a i povjerenika HP-HPP -a iz Hrvatske za BiH Luke Bitunjca.Na obostrano zadovoljstvo zaklju?eno je potpisivanje povelje o ujedinjenju ovih dviju stranaka. Tim ?inom HP-HPP bit ?e prisutan i na teritoriju Bosne i Hercegovine. Misija okupljanja pravaša se nastavlja.
Bog i Hrvati !


PROZIRNI SPIN ANTE ?API?A 06. travnja 2009.

Slobodna Dalmacija

Vo?a pravaša Anto ?api? nedavno je zamrznuo svoj saborski mandat i fotelju u parlamentu prepustio kolegi Danielu Srbu, uz opravdanje kako se želi više baviti Osijekom. U gradu na Dravi se dobro sku?io i suprugu zaposlio. Kad, gle ?uda, niti mjesec dana poslije pravaški lider naglo se predomislio i sudbonosno zaklju?io kako osvajanje Tvr?e nije cilj za koji lider treba izgarati. Kao predsjednik HSP-a, veli on, mora voditi ra?una o cjelini stranke, a ne samo o jednom gradu. Pritom krokodilske suze roni jer osje?ka podružnica traži od njega da bude kandidat, ali ne, on ima drugu misiju.

Ima li ijedan naivac u ovoj zemlji koji bi progutao ovaj prozirni spin Ante ?api?a ? Kakva briga za stranku, kakvi bakra?i ? Za Antin nagli preokret krivi su neki drugi podaci.

Naime, sve predizborne ankete koje su provele stranke u Osijeku pokazuju da je ?api? trenuta?no politi?ki težak koliko i propali Obrovac i da nema šanse u?i ni u drugi krug izbora za gradona?elnika, pa mu ništa nije ostalo nego podviti rep.

U životu se  nije ni?im drugim bavio nego politikom, a stekao je imetak kakav mnogi obrazovaniji i radišniji ljudi ne mogu stvarati u pet generacija. Pa budu?i da novac nije problem, za ljubitelja putovanja i za stranku koju je bacio na koljena bilo bi spasonosno da se povu?e i odlu?i za neko duže egzoti?no krstarenje.

Nakon Sejšela, Maldiva i Dubaija, bilo koja destinacija na hrvatskom Jadranu teško da bi bila u kategoriji džetsetera i globtrotera njegova ranga.

Anita Belak-KrilePrikazano 1801 do 1815 od 1815  

"Boj se Boga, čini pravo, nikoga se ne plaši."
Dr. Ante Starčvić
Ante Paradžik
Blaž Kraljević
Josip Radanović