AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 HRATSKE DOMOLJUBNE SNAGE IZ MEDIJA - YouTube FACEBOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
 
Linkovi
dragovoljac.com dnevno.hr hop.hr Maxportal HR News Portal Portal Tjedno Hrvatski Fokus Kopriva Info narod.hr zadarski.hr Građanska akcija Portal dnevnih novosti Braniteljski Portal Hrvatsko Obrambeno Štivo
Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

?ime Toli? ispred A-HSP-a u Ma?arskoj 15.08.2009

Od 04. 08. 2009 do 11. 08. 2009 je u Ma?arskoj održan najve?i nacionalni festival Europe zvani "Magyar Sziget" koji je održan u mjestu Veroce nedaleko od Budimpešte.

Na festivalu su bili prisutni domoljubi iz cijele Europe kao Nacional demokrati iz Španjolske, ?lanovi Vorposta iz Flandra i Nizozemske, autori desno-konzerativnog poljskog ?asopisa Phalanx, kao i momci iz Engleske, Alzasa, Švedske i Austrije.

Cijeli festival je bio jako zabavan, svaki dan su bili koncerti, izleti i društvo gdje sam upoznao ljude iz raznih nacija i regija sa kojim želim i u budu?nosti suradjivati i kreirati novu nacionalnu Europu.

Nažalost sam tamo bio jedini Hrvat ali su mi rekli da je prošle godine bio samo jedan španjolac ,a ovaj put ih je ih bilo 25.

Imao sam ?ast sudjelovati na konferenciji stranih delegacija gdje sam uz predsjednika španjolskih Nacional demokrata dobio najviše pljeska za moj govor u kojem sam opisao stajališta naše stranke A-HSP, koja je protiv EU jer je ona po nama nova super-Jugoslavija koja nam želi srušiti vjeru i naciju, da smo protiv NATO-a kojeg tuma?imo kao us-imperijalisti?ku organizaciju koja nas Hrvate želi korisititi kao topovsko meso za tu?e interese, da smo protiv homo-brakova i poba?aja jer je to jedan od razloga zašto raste nemoral i perverzija kod europskih naroda a istovremeno pada natalitet, takodjer sam rekao da u budu?nosti europski nacionalisti trebaju raditi zajedno jer smo zajedno ja?i u borbi protiv Globalizacije koja nam od nekada napredne krš?anske Europe stvara novu modernu Sodom i Gommorhu koja uništava sama sebe.

Na ovogodišnjem "Magyar Szigetu" (Madjarski otok) je bilo oko 12.000 sudionika i bilo je lijepo vidjeti kako se stari, mladi i obitelji iz svih krajeva druže i zajedno slave.

Nadam se da ?e slijede?e godine biti više Hrvata na festivalu.

Bog i Hrvati

Šime Toli?

Slike sa festivala možete pogledati ovdje,

http://hpstuttgart.blog.hr/A- HSP Splitsko - dalmatinske ?upanije 11.08.2009

Dana 10. kolovoza 2009. u prostorijama Autohtone - Hrvatske stranke prava u Splitu održan je sastanak Županijske organizacije. Na sastanku je nazo?io i predsjednik stranke Dražen Keleminec. Sastanak je vodio povjerenik i dopredsjednik stranke Luka Bitunjac. Na sastanku je bilo rije?i o sazivanju izbornih zborova Op?inskih i Gradskih organizacija te osnivanje novih.Tako?er je zaklju?eno sazivanje tiskovne konferencije u Splitu do kraja ovog mjeseca.Na grobu Bla?a Kraljevi?a 10.08.2009

Izaslanstvo Autohtone - Hrvatske stranke prava u sastavu Ante Škare predsjednik Gradske organizacije Trilj, Nediljko Bešli? ?lan Nadzornog odbora iz Sinja i Luka Bitunjac dopredsjednik stranke iz Sinja dana 09. 08. 2009. položili su vijenac i zapalili svije?u na grobu Blaža Kraljevi?a. Godi?njica smrti Bla?a Kraljevi?a 08.08.2009

Sje?anje na jednog od najve?ih Hrvata svih vremena, neka mu je laka Hrvatska zemlja.

Lisice kraj Ljubuškog, 17. rujna 1947. - Kruševo, 9. kolovoza 1992.

Nakon što je HOS oslobodio dijelove op?ine Trebinje, Mate Boban je pozvao Blaža Kraljevi?a na sastanak u Mostar, dana 9. kolovoza 1992., tobože radi dogovora o daljnjem tijeku ratnih operacija protiv srpskih paravojski. Ratni zlo?inac Vinko Martinovi? Štela odveo je generala Kraljevi?a na mjesto sastanka. Sastanku je navodno nazo?io i Bruno Stoji? "ministar obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosne". Na tom sastanku Mate Boban je zatražio od Blaža Kraljevi?a da razoruža Bošnjake u HOS-u jer su oni svi "balijski izdajnici koji ?e Hrvatima zabiti nož u le?a" što je Kraljevi? odbio. Pri povratku sa sastanka zapovjednik Blaž Kraljevi? je s osam pobo?nika Hrvatskih obrambenih snaga (Gordan ?uljak, Šahdo Deli?, Ivan Grani?, Rasim Krasniqi, Osman Maksi?, Mario Medi?, Vinko Primorac i Marko Stjepanovi?) upao u unaprijed postavljenu klopku Hrvatskog vije?a obrane. Kraljevi?eva pratnja zasipana je iz 20 automatskih pušaka. Vodstvo Hrvatskih obrambenih snaga bilo je likvidirano. Ubojice su pokušali tajno tijela odvesti do mora te ih baciti na pu?ini kako bi zataškali zlo?in ali je vozilo s tijelima pronašla Hrvatska policija.

Blaž Kraljevi? je sahranjen u rodnom mjestu Lisice 13. kolovoza 1992. Vodstvo Hrvatske stranke prava ga je posmrtno unaprijedilo u ?in krilnika, najviši ?in u Hrvatskim obrambenim snagama.

Nakon toga HOS u BiH se raspao, a krajem 1992. je izme?u bosanskohercegova?kih Hrvata i Bošnjaka izbio krvav sukob koji je okon?an tek po?etkom 1994. Neki od Kraljevi?evih ubojica su uhi?eni ali im nikada nije su?eno zbog ubojstva Kraljevi?a.SPREMA LI SE OVO HRVATSKA, NA DAN POBJEDE 07.08.2009

Podjelili su Hrvatsku, u?inili su što su namjeravali, uzeli su nam jedinstvo i snagu.

Crvena kopilad skrivena iza skra?enica HDZ, IDS, HNS, SDP, skrivena pod sjenom Hrvatskog stijega i slobode, opasana titulama i zašti?ena tjelesnom gardom, polaže vjence na grobove komunisti?kih narodnih heroja i neznanih žrtava na DAN HRVATSKE POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI.Omalovažavcaju?i sve što smo stvorili zajedno i jedinstveni, uporno ruše?i istinski Hrvatski spomen ponosa i pobjede. Pripremali su se oni za ove ?ine još davno, ližu?i skute istim onim po kojim danas pljuju zaobilaze?i njihov spomen. One koji su im spasili i sa?uvali izdajni?ku šiju i kosmatu glavu na njoj.Netko ih je izgleda za ovu smišljenu izdaju i razbijanje Hrvatske dobro platio ili su se oni sami za ovo odlu?ili, udruženi, dobro maskirani i skriveni, pod krilima sebi sli?nih mo?nika.

Vidjevši i sada da im se pruža šansa za prosipanje laži i sijanje još ve?eg razdora me?u Hrvatima, dolaze sa svojim izaslanstvima i obavještajnim oficirma u Knin na državnu proslavu gdje se pretresaju Hrvatski branitelji i sprovode pod pratnjom redarstva i policije  na sve?ani mimohod. Srpka, romska, i komunisti?ka kopilad koja nijsu u stanju staviti ruku na srce pred Hrvatskim stijegom danas sjede u sve?anim ložama, a oni koji su branili i stvarali Hrvatsku trebaju da prodefiluju ispred iste te izdajni?ke kopiladi odjeveni u majice koje su im upravo oni namjenili, platili i odredili.Moraju biti popisani imenom i prezimenom i uredno registrirani. Ova se prodana crvena vlast boji naj više onih koji su stvorili ovu državu, ponašaju se upravo kao njihovi komunisti?ki idoli, nevjeruju? niti Bogu niti Hrvatima.

Dok u isto vrijeme, na isti dan pobjede, tisu?e i tisu?e hrle u ?avoglave na pu?ku proslavu, to je izgleda narod koji je ve? odavno prepoznao ovaj ?in izdaje  naše krvavo stvorene države. Hrvatski narod pun prkosa i gnjeve zbija se na svoje velike dane , kao da se priprema za novu Oluju. Oluju koja bi trebala pomesti svu ovu crvenu kopilad u Hrvatskom vrhu i politici, kopilad koja nam sada ve? otvoreno i bez zaziranja ruši državu i razjedinjuje naš narod, izruguju? se svemu što name je sveto.

Koja ?e pomesti izdajnike, ubice i zlikovce što su pobili naše o?eve, stri?eve, bra?u i suborce, i one, skrivene u sjeni, ?iji sinovi evo danas prate crvenog pla?enika i predsjednika dok polaže vjence narodnim herojima za naše blagdane, rugaju? nam se tako i slave?i time svoju poganu prevaru. 
 

SPREMA LI SE OVO NAŠA HRVATSKA, zbija li redove, na novu ali ovaj put puno bolniju Oluju, koja ?e joj vratiti dušu i obnoviti jedinstvo, koja ?e je pro?istiti do svakog šljama i desetlje?ima nataleženog crvenog politi?kog odpada, udbaša i pla?enika.

30 svibanj u Zagrebu i ovaj skup u ?avoglavama, stotine tisu?a pod Hrvatskim stjegovima ovih zadnjih mjeseci kao da nešto govore ili predskazuju, jeli ovo odraz že?i za pravdom i istinskom slobodom, glas Hrvatske savjesti.

Sprema li se, isto tako, ova klika tu?ih pla?enika što name je otela državu izvesti svoje horde specijalaca sa dugim cijevima na ulice i trgove upravo protiv naroda pod Hrvatskim stjegovima. Spremaju li se pohapsiti i pobiti sve nas koji smo ih davno prepoznali i koji smo im željni suditi, vidjet ?emo. Možemo biti sigurni da ?e sljediti svoje komunisti?ke predhodnike i krvave idole, kao i dosad, samo ?isto sumnjam da ?e nas slomiti, ?isto sumnjam da mogu zaustaviti stisnutu Hrvatsku šaku i desnicu što se polako uzdiže, sita prevare, laži i izdaje.

Ali neka znaju da ima veliki broj nas koji željno ?ekamo i živimo za taj dan kad ?e im Hrvatski narod izmaketi stolac pod nogama i kad ?emo im presuditi uz poklik,

’’ZA DOM !’’ 
 
 

Marko Mali?

Bog i Hrvati.?lanovi A-HSP-a Stuttgart na Anti-Gay prosvjedu u Stuttgartu 07.08.2009

01 .08. 2009 je bratovština svetog Pia X u Stuttgartu organizirala prosvjed protiv CSD parade pod geslom "Poštujte Božije zapovjedi" na kojem su sudjelovali krš?ani iz cijele Njema?ke pretežno katolici iz bratovštine svetog Pia X. Vjernici koji su ustali braniti Božije moralne zapovjede su bili izloženi napadima od pedersko-lijevo-liberalnih fašista protiv kojih je neodlu?na njema?ka policija bilo nemo?na i tako su vjernici diljem cijele molitve bili izloženi napadima i uvredama pedersko-lijevo-liberalnih fašista. Nakon prosvjeda je bila misa zahvalnice u crkvi bratovštine svetog Pia X u Stuttgart- Feuerbachu. ?lanovi A-HSP-a su upoznali mnoge vrijedne ljude koji još drže do vrijednota poput Boga, obitelji i domovine, nažalost su takvi ljudi u Njema?koj i zapadnoj Europi manjina i sve ih je manje i manje, nadajmo su da ?emo uz Božiju pomo? odbraniti našu Domovinu Hrvatsku od tog zapadnog globalisti?ko-masonskog utjecaja.

Bog i Hrvati !

Šime Toli??ALOBNO SJEĆANJE ZA POGINULE USTANIKE 31.07.2009

U subotu, 25. srpnja prijepodne, u  Ogorju Gornjemu, kraj Muća, a popodne, u Trnbusima, kraj Blata na Cetini, održana su žalobna sjećanja na poginule članove skupine Fenix '72. Njih su pripremili: Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva, iz Zagreba, i Hrvatsko dobrotvorno katoličko društvo, iz Sarajeva, a u dogovoru s rodbinom pripadnika Skupine. Pokrovitelji žalobnoga sjećanja bili su: HVIDRA Republike Hrvatske, HVIDRA HVO-a i udruga Hrvatska uzdanica.

            Kao što je poznato, naoružanu skupinu Fenix utemeljila je iseljenička udruga Hrvatsko revolucionarno bratstvo. Njezini članovi, rodom iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, tajno su, godine 1972., prešli granicu tadanje države, da bi podignuli ustanak i oslobodili hrvatske krajeve, a povod zato su im bili Hrvatsko proljeće i sveučilištarski prosvjedi u Zagrebu.

Tada su, u Ogorju Gornjemu, 24. srpnja 1972., pripadnici JNA, čuvari Jugoslavije i milicija ubila: Ilija Glavaš, Filip Bešlić i Stipe Ljubas, a Petar Bakula je zarobljen a poslije je ubijen bez suđenja
Više
KAD CIGAN POSTANE KADIJA, ON TE TU?I I SUDI I JO? TI ODUZME I ODLI?JA 29.07.2009

Mesi? je najavio svoj dolazak na ovogodišnju ’’ Sinjsku Alku ’’, 9. kolovoza, kao gost pozvan  od  predsjednika alkarskog društva i garadona?elnika Sinja. Ali prije svoga velikog dolaska on se potrudio da danas 28. srpnja oduzme sva odli?ja po?asnom alkararskom Vojvodi i Hrvatskom vitezu, generalu Mirku Norcu i još sedmorici Hrvatskih ratnika. Tako da je ovaj crveni rom koji sebe naziva predsjednikom Hrvatske ovim ?inom pljunuo u lice svim Sinjanima i bojovnicima iz Cetinske Krajine, Dalamcije i Zagore. Zato mu u Sinju treba organizirati dostojan do?ek od svih braniteljskih udruga ovog kraja i svih Hrvata ?ijim o?evima , bra?i i sinovima ovaj izdajnik uporno pljuje i gaza po grobovima. Ispratimo ga sa njegove zadnje alke onako kako mu i dostoji, da mu više nikada ne padne na pamet da se osje?a pozvanim na bilo koji skup Hrvatskih vitezova koji su branili našu grudu upravo od ovakvih izroda i njihovih predaka. Nadam se da ?e se za dostojan do?ek Mesi?u pobrinuti puno bolji, sposobniji i ponosniji Sinjani od gradona?elnika Ivice Glavana i predsjednika alkarskog društva Stipe Juki?a. Otjerajmo ga od svih naših svetinja, protjerajmo sa svih naših skupova i iz našeg naroda sve one koji pljuju na Hrvatsku žrtvu i naše bojovnike, na našu borbu i Domovinski Rat, pa makar se nazivali i kitili titulama izdajnikog predsjednika. Nadam se da ?emo mu bar ovaj put dostojno odgovoriti na njegova uporna i sve u?estalija ponižavanja i omalovažavanja svega što je Hrvatsko , a ne komunisti?ko i jugoslovensko.

 
 Bog i Hrvati.
 Marko Mali?


Ne?u vi?e ?utjeti, dosta je ! 26.07.2009

 

    252330
 
                            ” ZA DOM , SPREMNI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! “
 
 
ZADAR, 25. srpnja 2009. - Ne?u više šutjeti, dosta je! Za dom smo spremni, iako izdajnici to ne bi htjeli. Za dom! – viknuo je Marko Perkovi? Thompson sa bine na koncertu koji je u subotu nave?er priredio u Biogradu, te je tisu?e okupljenih ljudi pozvao da sa njim zapjevaju „?avoglave“. - Pjevat ?emo „?avoglave“, ali ne kao do sada, nego kao 1991., sa povicima „Za dom – spremni“, koliko god to nekome smetalo – poveo je Thompson masu brojniju od deset tisu?a prisutnih, koja je ispunila nogometni stadion u Biogradu i skandirala sa pjeva?em.

Podrška okupljenih i obožavanje Thompsona doseglo je vrhunac upravo u subotu na biogradskom stadionu, gdje se dogodio preokret u odnosu na ranije nastupe, jer su pale sve ograde, a sustezanja nije bilo ni u održanim govorima. 
Nisu antifašisti stvorili ovu državu, ne?u šutjeti! Najve?i izdajnici u Hrvatskoj su Mesi? i Kajin, ali mrziteljima Hrvatske poru?ujem da ne?e uspjeti ugasiti zajedništvo Hrvata, posva?ati mene sa Škabrnjom, voditi politiku protiv branitelja i sprije?iti nas da pjevamo o ljubavi prema Bogu i domovini.

Slavit ?emo sve naše vrijednosti i osobito sve one koji su dali živote za slobodu Hrvatske. Zajedništvo Hrvata osje?am na svakom koncertu, u cijelom svijetu, dragi moj hrvatski narode – poru?io je Thompson, pra?en freneti?nim skandiranjem „U boj, u boj, za narod svoj!“ i „Zovi, samo zovi“.

Thompson je bio zadovoljan što je na prepunom biogradskom stadionu vidio veliki broj djece i mladih ljudi. – Mrzitelje buni što se hrvatska mladež okuplja oko pravih vrijednosti. Mi znamo o ?emu pjevamo, a politi?ari su obi?ni izdajnici.

Šaljem vam pozdrave od Mirka Norca, koje sam dobio prije nekoliko sati – govorio je Thompson kod refrena „U tamnici tvoji su vojnici“. Sa bine je pozdravio i Antu Gotovinu, te pozvao sve prisutne na veliku proslavu Dana pobjede 5. kolovoza u ?avoglave.

 Preneseno sa : baniteljski-portal.hrKRIZA ?E NAJVI?E POGODITI ONE NAJSIROMA?NIJE 26.07.2009

ZAGREB - Zakonom kojim se uvodi krizni porez na pla?e i mirovine Vlada ukida i uskla?ivanje mirovina s rastom pla?a i troškova života u sljede?oj godini. Tako ?e u sljede?oj godini umirovljenici, bez obzira na to koliko ?e rasti troškovi života ili pla?e, što je manje vjerojatno, dobivati istu mirovinu kao i na kraju ove godine. U me?uvremenu ?e mirovine još jednom i to u rujnu biti uskla?ene s troškovima života i rastom pla?a, pa ?e se pove?ati za 1,25 posto, a one iznad tri tisu?e kuna padat ?e za dva ili ?etiri posto, koliki ?e biti krizni porez. Takve mirovine ispla?ivat ?e se cijelu sljede?u godinu. To zna?i da ?e štednja, u koju je Vlada uklju?ila i obustavu uskla?ivanja mirovina, zapravo pogoditi i umirovljenike ?ija su mjese?na primanja 1.500 ili dvije tisu?e kuna. Pove?anje mirovina na temelju uskla?ivanja ne bi bilo veliko jer vjerojatno ne?e biti rasta pla?a, ali ?e s obzirom na pove?anje PDV-a svakako sko?iti životni troškovi.
 

Više
Smanjuju se naknade za nezaposlene 26.07.2009

U godini u kojoj i sama državna burza zapošljavanja o?ekuje snažan rast nezaposlenosti na godišnjoj razini, Vlada je jednim potezom pera srezala iznos naknada koje nezaposleni mogu primati nakon gubitka posla. Najviša mogu?a naknada za vrijeme nezaposlenosti smanjena je za 1.441,08 kuna te ?e iznositi maksimalno 2.183,52 kune, što je iznos minimalne pla?e smanjenje za obavezne doprinose. Dosad se, me?utim, naknada s burze vezivala ne uz minimalac, nego uz prosje?nu pla?u u državi. Ovako odre?eni maksimalni iznos nezaposlena osoba može primati 90 dana, nakon ?ega se naknada smanjuje na 80 posto minimalne pla?e, odnosno maksimalno 1.746,8 kuna. Nakon godinu dana, iznos naknade ne može biti viši od 60 posto minimalca.Sredstvima priopćavanja 24.07.2009

Povodom stravične nesreće u kojoj je nagibni vlak na relaciji Zagreb - Split  danas iskočio iz tračnica između kolodvora Labin Dalmatinski i Kaštel Stari u kojem je život izgubilo 6 osoba ( možda i više ) , a ozljeđeno preko 40-ak osoba,  tražimo HITNO od Vlade RH da se suspendira Uprava Hrvatskih željeznica. Svjedoci smo velikih afera i kriminalnih radnji u hrvatskim željeznicama. Svjedoci smo, da  umjesto riješavanja loših pruga i poboljšanja loših uvjeta  unutar Hrvatskih željeznica, Uprava stvorila gubitaša i radila na organiziranoj pljački . Pozivamo Državno odvjetništvo da u ime opljačkanih Hrvatskih građana krene u posao za koji su plaćeni i pokrene progon protiv odgovornih osoba.
Autohtona - Hrvatska stranka prava poziva svoje članove u Splitsko - dalmatinskoj županiji da hitno krenu u Kliničku bolnicu Split, dobrovoljno dati krv za potrebe ozljeđenih osoba.

 Bog i Hrvati !

Autohtona - Hrvatska stranka prava
predsjednik, Dražen KeleminecProsvjed u Munchenu 23.07.2009

Prosvjednici

 

Oko tri stotine, prema procjenama bavarske policije, okupilo se jučer na Promenadenplatzu ispred münchenskog hotela Bayerische hof kako bi izrazili nezadovoljstvo predsjednikom RH Stjepanom Mesićem i njegovom politikom, a posebno njegovim stavovima prema Bleiburgu.

Prosvjednici su pjevali Thompsonovu “Lijepa li si”, “Marjane, Marjane”. Noseći hrvatske zastave i transparente na kojima je pisalo “Mesiću i tebi je odzvonilo”, “Mesićev ured – leglo Udbe”, “Molitva na Bleiburgu nije dernek”, “Partizani i komunisti su koljači, a ne antifašisti”, prosvjednici su pokazali što misle.

Poziv mlade?i A-HSP-a 22.07.2009

Autohtona - Hrvatska stranka prava u svojim redovima ima dosta mladih članova.  U rujnu mjesecu održat će se Sabor mladeži Autohtone - Hrvatske stranke prava pa svi novo zainteresirani mogu  se javiti na mladezahsp@gmail.com.

Maja Topolovski?uker priznao slom dr?avnog proračuna 21.07.2009

Nakon prvog dana nagovaranja sindikata zaposlenih u javnim službama i državnim poduzećima da pristanu na još 6% manje plaće od 1. kolovoza, u utorak u 15 sati u Banskim dvorima slijedi nastavak. Iako je ministar Ivan Šuker zaprijetio da bez njihovog "da" država kreće u totalni kolaps, pa u rujnu neće biti za plaće i mirovine, čini se da sindikati nisu voljni vjerovati u to da baš o njihovoj žrtvi ovisi opstanak. Ipak, možda bi pristali na dodatno smanjenje od 4% što bi ukupno značilo 10% rezanje plaća, ali kad vide da se tako provodi i u drugim sektorima.


Više

Prikazano 1696 do 1703 od 1703  

"Boj se Boga, čini pravo, nikoga se ne plaši."
Dr. Ante Starčvić
Ante Paradžik
Blaž Kraljević
Josip Radanović