AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Radnici Mungosa u prosvjedu 19. lipanj 2008

Priop?enje za javnost

HUMANITARNO NE MOŽE BITI KOMERCIJALNO

Zbog ?ega u Hrvatskoj nakon 12 godina razminiranja ima mjesta gdje ljudi strepe za svoju djecu i ne dozvoljavaju im udaljavanje od sigurnog dvorišta ?

U mjestu Moš?enica nedaleko od Siska ( sjedištu Hrvatskog centra za razminiranje ) ljudi u smjenama ?uvaju svoju djecu, od rata do sada na tom je podru?ju stradalo 12 ljudi.

Zašto to i sli?na podru?ja nisu razminirana ? Kad ?e ona do?i na red i koji su to prioriteti bitniji od ljudskih života ?

Odgovor na ta pitanja su jednostavni.

"Humanitarnim" razminiranjem u Hrvatskoj drma tržišna utakmica u kojoj je glavni prioritet novac. Bitno je " razminiranje " što više kvadrata i ostvariti što ve?u zaradu.

Gdje je mogu?e ostvariti tu zaradu ?

Na " sumnjivim " podru?jima s malo ili gotovo bez mina. Prije spomenuta stvarno minama zaga?ena podru?ja u komercijalnom razminiranju uz ovako nisku cijenu kvadrata nisu nikome interesantna. Država koja bi se brinula o sigurnosti svojih gra?ana morala bi se pobrinuti i za takva podru?ja.

Kakvo rješenje mi nudimo ?

Državna agencija za razminiranje koja bi se van pravila tržišne utakmice bavila razminiranjem i takvih podru?ja. Sigurni smo da bi takvim na?inom razminiranje Hrvatske krajalo kra?e i bilo kudikamo kvalitetnije na dobrobit svih gra?ana Republike Hrvatske.

Zagreb, 03. 06. 2008.

ZA HRVATSKU BEZ MINA

...

"Boj se Boga, čini pravo, nikoga se ne plaši."
Dr. Ante Starčvić
Ante Paradžik