AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Da se ne zaborvi 10. ožujak 2008

Protestno pismo Alberta Einstein i Heinrich Mann-a upu?eno Ligi Naroda za ljudska prava u Parizu, povodom ubojstva Prof. Dr. Milan Šufflay-a u Zagrebu. (zbog tog protestnog pisma The New York Times, May 6.,1931. objavljuje: Einstein accuses Yugoslavian rulers in savant!s murder ). - Sjetimo se mjeseca velja?e tragi?ne smrti Prof.Dr. Milana Šufflaya, ubijenog od neprijateljske ruke, koji je ušao u povijest hrvatskog naroda, a koji datum, danas nije poznat ve?ini hrvatskih gra?ana, jer ga se nije ni spominjalo u školama ni kraljevske ni komunisti?ke Jugoslavije pa ni danas Republike Hrvatske.


Albert Einstein
    Heinrich Mann

 

APEL ME?UNARODNOJ LIGI ZA LJUDSKA PRAVA

125, AVENUE DE WAGRAM, PARIZ

Mnogopoštovani prijatelji!

Mi ne možemo propustiti, a da Me?unarodnu ligu za ljudska prava ne upozorima na doga?aje, koji su dne 18. velja?e o.g. [1931.] doveli do umorstva hrvatskoga u?enjaka dr. Milana Šufflaya.

...

Kada je ovaj u?enjak spomenutoga dana išao ku?i, bio je u Zagrebu na cesti iza le?a napadnut i, prema našem izvještaju, željeznom motkom umoren. Slijede?ega dana on je ovim težkim ozljedama podlegao i dne 22. velja?e je na Mirogoju pokopan uz hrvatske mu?enike.

Profesor Milan Šufflay bio je poznat po svojim brojnim znanstvenim djelima i radnjama. Zagreba?ke novine nisu me?utim smjele izvješ?ivati o djelovanju ovoga u?enjaka, ?ak je i osmrtnica zaplijenjena, a brzojavne sažalnice nisu smjele biti odpremane. Nije bilo dozvoljeno objaviti vrijeme pogreba, a zabranjeno je bilo izvjestiti žalobnu zastavu na zgradi Sveu?ilišta. Školsku mladež, koja je prisustvovala sprovodu, policajne vlasti izagnaše iz Zagreba, a hrvatske narodne trobojnice, kojima su bili vijenci urešeni, odstraniše.

Ime ubojice, Branko Zwerger, bilo je poznato. Poznata je bila i organizacija kojoj je ubojica pripadao ("Mlada Jugoslavija"). Poznato je bilo da je umorstvo dogovoreno u no?i od 11. do 12. velja?e u stanu zapovjednika grada generala Belimarkovi?a. Kod toga dogovora sudjelovali su ?lanovi organizacije "Mlade Jugoslavije" Brki?, Godler, Mar?ec i ubojica Zwerger. Zagreba?ka policija unato? tome službeno objavljuje dne 19. velja?e dne 19. velja?e da je po?initelj nepoznat.

Ubojstvu profesora Šufflaya prethodile su sljede?e ?injenice:

 

  1. Povodom posjeta kralja Srbije u Zagrebu mjeseca sije?nja dostavljena su nizu najuglednijih li?nosti - tako vo?i Hrvata dr. Vladku Ma?ku, dr. Anti Trumbi?u, dr. Mili Budaku, sveu?ilišnim profesorima dr. Filipu Lukasu, dr. Davidu Karlovi?u, dr. Milanu Šufflayu i drugima - prijete?a pisma s podpisom "Za kralja i otadžbinu", u kojima ih se ?ini odgovornim i vlastitom glavom i životom njihovih obitelji, bude li za to vrijeme kraljeva boravka u Zagrebu ikakvih protesta ili demonstracija.

     

  2. Ovoj teroristi?koj organizaciji, koja javno nosi ime "Mlada Jugoslavija" održao je kralj Aleksandar javni govor, u kojem je progovorio o odstranjivanju po narodu izabranih hrvatskih narodnih zastupnika, što je proveo. Rije?ima: "Ja sam odstranio poslenike", on je sam dao poticaj odnosno nalog da se od njegova formalnog odstranjivanja iz parlamenta imade pri?i na fizi?ko, to jest kona?no odstranjenje. Kao uzor ima vrijediti 20. lipnja 1928., kada su u beogradskom parlamentu umoreni hrvatski vo?e.
Iza toga slijede u vladinoj štampi javni pozivi na umorstva vo?a hrvatskoga naroda. Tako piše vladin list "Naša Soga" na Sušaku dne 18. velja?e: "?elenke ?e prskati..." Istoga dana uve?er umoren je u Zagrebu prof. Šufflay. Drugi primjer otvorenoga poziva na umorstvo objavljen je 28. velja?e u splitskoj "Zastavi", daljnji poziv, u mariborskom "Jugoslavenu". Neki ?lanovi držtva "Mlada Jugoslavija", koji su imali izvesti umorstva Hrvata u inozemstvu, uhapšeni su dne 12. ožujka kod umorstvenih priprema u Be?u te predani be?kim sudovima na postupak.

Delegacija Hrvatskoga narodnoga zastupstva još je dne 25. sije?nja 1930. predala Ligi naroda u Ženevi memorandum, koji je istodobno odaslan vladama i organizacijama svih kulturnih država, upozoravaju?i na stanje u Hrvatskoj. Ovim se memorandumom pred cijelim ?ovje?anstvom diže obtužba protiv absolutisti?ke vladavine kralja Srbije kao i protiv užasa i strahota, što ih vladavina nad hrvatskim narodom po?inja. Kako ?injenice dokazuju, ove su strahote od onoga doba samo još ve?e.

S obzirom na ovo strašno stanje mi vas molimo, da Me?unarodna liga za ljudska prava poduzme sve da se ovoj bezkrajnoj nasilnoj vladavini stane na kraj.

Ne smije se trpiti da se umorstvo upotrebljava kao sredsto za postizavanje politi?kih ciljeva.

Ne smije se trpijeti da se ubojice veli?aju kao narodni junaci.

Držimo da je samo po sebi dužnost Me?unarodne lige za ljudska prava da apelira na sve one koji cijene slobodu i ljudska prava naroda, da se proti strahovladi koja gospoduje u Hrvatskoj, digne najsve?aniji protest. Sve zemlje, naro?ito Francuzka, Njema?ka, Poljska, Austrija, gdje postoje grane Me?unarodne lige za ljudska prava, imadu dužnost da se postave kao štit pred ovaj mali miroljubivi prosvje?eni narod.

Mi o?ekujemo vašu odluku i pozdravljamo vas.

Njema?ka liga za ljudska prava.

Albert Einstein
Heinrich Mann

Travanj 1931., Berlin

 


Einstein Accuses Milan Sufflay

Izvor:
Darko Sagrak: Dr. Milan Šufflay, hrvatski aristokrat duha,
Hrvatska uzdanica, Zagreb, Hrvatska, 1998. ISBN 953-96514-0-9 ("Darko Sagrak")

Prve tri fotografije su iz privatne zbirke g. Darka Sagraka (pod zaštitom), objavljene u knjizi Darko Sagrak, Musa Ahmeti (editori): Dr. Milan pl. Sufflay, I, II, Izabrani eseji i clanci, Nakladnik Darko Sagrak, Zagreb 1999. Zahvaljujem g. Darku Sagraku na dopuštenju da se ove fotografije objave na ovom webu.

Važna primjedba:
U originalnom hrvatskom prijepisu pisma kao ime ubojice stoji ime Nikole Juki?a, koje je g. Sagrak u svojoj knjizi prenio kao Branko Zwerger. Naime to je posve sigurno njegovo ime, jer to znamo iz zagreba?kih arhiva (osobna informacija g. Sagraka). ?ini se da je u originalnom pismu Einsteina i Manna prezime promijenjeno u Juki? zbog toga jer autori apela žive u Njema?koj, pa im se vjerojatno ?ini "nezgodnim" da je prezime ubojice njema?ko, a i nevažnim s obzirom na svrhu apela.

Related links:


"Boj se Boga, čini pravo, nikoga se ne plaši."
Dr. Ante Starčvić
Ante Paradžik