AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 HRATSKE DOMOLJUBNE SNAGE IZ MEDIJA - YouTube FACEBOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
 
Linkovi
dragovoljac.com dnevno.hr hop.hr Maxportal HR News Portal Portal Tjedno Hrvatski Fokus Kopriva Info narod.hr zadarski.hr Građanska akcija Portal dnevnih novosti Braniteljski Portal Hrvatsko Obrambeno Štivo
Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Hrvati izumiru do 2350. godine: Godi?nje umire 13 tisu?a vi?e stanovnika nego ih se ra?a 20.07.2009

TEMPOM od 13 tisu?a više umrlih nego ro?enih u Hrvatskoj godišnje, za 341 godinu istopit ?e se cijela hrvatska populacija, a Hrvati ?e postati jedan od izumrlih naroda o kojima ?e se pisati u povijesnim udžbenicima.

Prema informacijama Population Reference Bureaua danas na podru?ju Hrvatske živi 4,433,000 stanovnika, dok je umjereno predvi?anje da ?e nas 2050. godine biti 3,814,000 što je smanjenje za ?ak 14 posto. Godišnje se u našoj zemlji rodi 41 tisu?a malenih beba dok umre ?ak 54 tisu?a ljudi što je tragi?na brojka od 13 tisu?a ljudi manje u Hrvatskoj svake godine.

Hrvatska populacija stari

Uz to može brinuti i podatak kako je starih ljudi iznad 65 godina više od onih ispod 15 godina što pokazuje da Hrvati kao nacija stare. Onih do 15 godina starosti je 689 tisu?a, a onih iznad 65 godina ima 762 tisu?e što je razlika od 73 tisu?e.

To bi se moglo odraziti na naše mirovinske fondove i me?ugeneracijsku solidarnost te fondove koji se pune na taj na?in. Sve ve?i broj umirovljenika koji žive sve duže još ?e više optere?ivati prora?un za mirovine.

Ekonomska kriza donosi nove probleme u zasnivanju obitelji

O?ekivana dob u trenutku smrti Hrvata je 79 godina, a tu žene imaju prednost jer u prosjeku one umiru sa 79 godina dok muškarci sa 73 godine. Drasti?nom smanjivanju populacije ne doprinose niti neki zakoni koji se ovih dana donose u Hrvatskoj, a to je u prvom redu Zakon o potpomognutoj oplodnji.

Zbog njegovog donošenja broj djece za?ete na taj na?in ?e se smanjiti, a to ?e zna?iti i ukupno smanjenje ro?ene djece u Hrvatskoj. Još neki od negativnih trendova koji bi kratkoro?no mogli doprinijeti smanjenje populacije u Hrvatskoj je i gospodarska kriza koja donosi teže zasnivanje obitelji zbog nedostatka financija za, u prvom redu, stambeno zbrinjavanje obitelji. Sve u svemu, nastavi li se ovaj trend od 13 tisu?a više umrlih nego ro?enih u našoj zemlji, Hrvata na Zemlji više ne?e biti 2350. godine.

 

Index.hr

...

"Boj se Boga, čini pravo, nikoga se ne plaši."
Dr. Ante Starčvić
Ante Paradžik
Blaž Kraljević
Josip Radanović